Neistina

BiH je 1991. godine imala više od 631 hiljade zaposlenih

Ministrica finansija FBiH Jelka Miličević govorila je nedavno o porastu zasposlenih u FBiH, a posljednje podatke Porezne uprave FBiH o broju zaposlenih je uporedila sa podacima iz 1991. godine.

Mi smo na dan 30. travnja ove godine imali ukupno zaposlenih 531.492. Federacija nikada nije imala toliki broj radnika. Republika BiH je 1991. godine imala 631 tisuću uposlenih, a Federacija sama danas ima 84 posto od tog broja, naglašava Milićević.

Jelka Miličević, 20.05.2019.

Podatke o zaposlenosti na kraju prošlog mjeseca potvrđuje i posljednji izvještaj Porezne uprave FBiH.

Prema službenim evidencijama iz Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa, broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 30. 4. 2019. godine je 531.492 i u ovom broju zaposlenih nisu uključena lica koja prihode ostvaruju po osnovu ugovora o djelu, privremenim i povremenim poslovima i ugovora o autorskom djelu.

PUFBiH, 17.05.2019.

Sa druge strane, prema posljednjem izvještaju Federalnog zavoda za statistiku u FBiH je u februaru ove godine broj zaposlenih iznosio 523.658 zaposlenih, dok je nezaposlenih bilo 326.266.

“Sredinom 1990 godine 1.054.000 ljudi u BiH je bilo registrovano kao zaposleno, prema statističkom godišnjaku BiH iz 1991. godine”, navodi se u izvještaju Ministarstva za ljudska prava BiH.

Broj zaposlenih u 1991. godini na području koje danas pripada Federaciji BiH, prema podacima Vlade FBiH, iznosio je 631.020 što govori da je nivo zaposlenosti u februaru 2019. godini dostigao 82,9%% nivoa iz 1991. godine. Ako uporedimo podatke PUFBiH o zaposlenosti u Federaciji iz aprila ove godine sa podacima o broju zaposlenih u FBiH prikupljenim na popisu 1991. godine, trenutni nivo zaposlenosti u tom slučaju iznosi 84,2% u FBiH.

Na osnovu ovih podataka jasno je da je ministrica Jelka Miličević pogrešno protumačila podatke i tako izgovorila neistinu jer je broj zaposlenih 1991. godine u cijeloj BiH bio veći od “631 tisuću”, kako je ustvrdila.

Poređenje podataka iz 1991. godine sa posljednjim dostupnim podacima o radnoj snazi u BiH takođe nam ukazuje i na druge veoma interesantne činjenice.

Broj evidentiranih nezaposlenih osoba na teritoriji koja danas pripada FBiH 1991. godine je iznosio 199.000, dok je u februaru ove godine u FBiH evidentirano 326.266 nezaposlenih.

Osim toga poređenje podataka pokazuje da je u cijeloj BiH došlo do ogromnog pada broja radno sposobnih, posebno u Federaciji BiH.

U BiH je 1991. godine živjelo 2.857.092 radno sposobnih stanovnika, a iz podataka sa posljednjeg popisa se vidi da je broj radno sposobnih do 2013. godine porastao na 2,987,440 uprkos padu ukupnog broja stanovnika za više od 800.000 do 2013. godine.

Ipak, u posljednjih 6 godina, kako pokazuje anketa o radnoj snazi u 2018. godini, koju provodi Agencija za statistiku BiH, od Popisa 2013. godine BiH je izgubila više od 591.000 radno sposobnog stanovništva, a samo FBiH je izgubila više od 382.000 radno sposobnih stanovnika.

Prema Popisu iz 2013. godine u FBiH je živjelo 1,862,272 radno sposobnih, dok je u 2018. godini taj broj pao na oko 1.480.000.

Broj zaposlenih u FBiH bi, ako uzmemo podatke PUFBiH iz aprila ove godine, procentualno iznosio oko 36% ukupnog radno sposobnog stanovništva.

Na kraju osim što smo već zaključili da je izjava ministrice Jelke Miličević o broju zaposlenih u BiH 1991. godine neistinita, iz svih gore navedenih podataka možemo vidjeti da je stopa nezaposlenosti u FBiH i dalje veoma visoka, ali i da cijela zemlja ostaje bez radne snage.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!