Nermin Džindić

 

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Ministar energije, rudarstva i industrije u Vladi Federacije BiH

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH, ođen je 11.3.1977. godine. Mašinsku tehničku školu završio u Živinicama 1996. godine, a Mašinski fakultet na Univerzitetu u Tuzli 2003. godine. Stekao zvanje diplomiranog inžinjera mašinstva – proizvodni smjer.

Magistrirao 2006. godine na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Ima bogato radno iskustvo, kao i veoma uspješne obuke i treninge iz oblasti upravljanja kompanijama: CIMOS – Kopar, Honeywall – Les Vosges, BWTS Kircheimbolanden, MBA Sarajevo, Lean Production, Projektno vođenje, PDS – Mašinski fakultet u Tuzli, Krizni menadžment itd.

Bio je na rukovodećim pozicijama u namjenskoj industriji FBiH.

Govori engleski jezik.

Oženjen, otac dvoje djece.

Izvor: Vlada FBiH