Neispunjeno

Vlada FBiH bez korekcija zakona o mini hidroelektranama

Nakon što je Vlada FBiH, poslije višemjesečnog kašnjenja, 26. novembra konačno razmatrala Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH u vezi sa zabranom izgradnje malih hidroelektrana, federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić saopštio je javnosti da će Vlada u narednih mjesec dana razmatrati korekcije zakona.

Dogovoreno je i da ministarstva okoliša, poljoprivrede, prostornog uređenja i moje resorno ministarstvo pripreme i obrade korekciju zakona koji se tiču zabrane ili ograničene gradnje mini hidroelektrana, i to pripreme za jednu od narednih sjednica, a rok je 30 dana.

Nermin Džindić, 26. 11. 2020.

Mjesec od navedene Džindićeve izjave, Vlada FBiH se ponovo na sjednici bavila malim hidrocentralama, ali u vidu usvojene informacije.

Federalna vlada usvojila je informaciju o potrebama unaprjeđenja pravnog okvira u vezi sa ekološki prihvatljivim protokom i njegovim poštivanjem kod malih hidroelektrana. U svrhu realizacije Zaključka Vlade Federacije BiH od 12.5.2020. godine, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je imenovalo Radnu grupu od predstavnika Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Federalnog ministarstva okoliša i turizma, Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Agencije za vodno područje rijeke Save i Agencije za vodno područje Jadranskog mora, koja je identifikovala nedostatke u pravnom okviru o procjeni ekološki prihvatljivog protoka, njegovoj provedbi i kontroli poštivanja obaveza po osnovu ekološki prihvatljivog protoka kod malih hidroelektrana i drugih korisnika vode. Analiziran je postojeći Pravilnik o ekološki prihvatljivom protoku i predložene mjere za njegovo unapređenje. Predložena su također unapređenja kroz izmjene drugih zakonskih i podzakonskih akata koji se odnose na procjene i primjene ekološki prihvatljivog protoka. Na osnovu ove informacije, Vlada Federacije BiH je zaključkom obavezala Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalno ministarstvo okoliša da izvrše predložene izmjene propisa s ciljem osiguranja kontrole i poštivanja obaveza ekološki prihvatljivog protoka kod malih hidroelektrana i svih drugih korisnika voda.

Vlada FBiH, 22. 12. 2020.

Istinomjer se do sada u više navrata bavio temom izgradnje MHE, a na poguban uticaj njihove izgradnje na rijeke u BiH već više godina ukazuju brojni aktivisti i udruženja za zaštitu okoliša. Međutim, neke sudske odluke, ali i Zaključak Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o obustavi gradnje malih hidroelektrana, usvojen u junu ove godine, skrenuli su dodatnu pažnju javnosti na ovaj problem. Usvojenim Zaključkom, Parlament FBiH dao je federalnoj Vladi rok od tri mjeseca da izradi prijedlog potrebnih promjena zakona, kao i da formira tijelo koje će na tome raditi, tako da posljednje najave dolaze sa zakašnjenjem. Vlada FBiH prihvatila je na sjednici 12. maja ove godine i Deklaraciju o zaštiti rijeka zapadnog Balkana, koju su pripremile nevladine organizacije iz BiH i zemalja okruženja, koje se bave zaštitom okoliša.

S obzirom na to da Vlada FBiH nije definisala izmjene i dopune zakona koje se odnose na zabranu ili ograničene gradnje mini hidroelektrana u roku koji je naveo resorni federalni ministar Nermin Džindić, Istinomjer će navedeno obećanje ocijeniti kao neispunjeno

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!