Analize

Na Međunarodni praznik rada, rudari ostaju bez posla

“Sretno” je tradicionalni rudarski pozdrav prilikom silaska u jame. Međutim, ovaj Prvi maj nikako ne može biti sretan za rudare. Njihova egzistencija je ugrožena, jer u planu restrukturiranja rudnika u Federaciji BiH više od dvije hiljade radnih mjesta je višak. Svi rudnici u FBiH, izuzev onog u Banovićima, dio su Koncerna Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH.

Foto: bhrt.ba

Zbog toga će ovog Prvog maja rudari doći pred zgradu Vlade FBiH i organizirati okupljanje pod nazivom “Ne nepravednom i nehumanom restruktuisanju rudnika uglja u sastavu Koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine”. U prvomajskoj čestitki, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije BiH Sinan Husić pozvao je rudare na jedinstvo.

Svjedoci smo da, i u vremenu kada se cijeli svijet bori sa pandemijom COVID-19, radnici u neposrednoj proizvodnji rizikuju svoje živote i živote svojih porodica, trudeći se da u iznimno teškim uslovima rade svoj častan posao kako bi obezbijedili potrebnu količinu uglja koji je neophodan svim stanovnicima BiH za normalno odvijanje života u vanrednim okolnostima, te dalji razvoj kompletne društvene zajednice i države Bosne i Hercegovine. Zato je za Samostalni sindikat radnika rudnika Federacije BiH potpuno neprihvatljivo da se na bilo koji način ugrožavaju radna mjesta zaposlenih u sektoru rudarstva u Federaciji BiH. Svjesni smo, kao i radnici u sektoru rudarstva da postoje nedostaci vezani za proizvodnju i upravljanje rudnicima, da se ne ulaže u opremu i mehanizaciju, ali ne želimo prihvatiti da jedino rješenje za to bude gašenje proizvodnih radilišta, odnosno stečaj, što u zadnje vrijeme možemo čuti u sredstvima informisanja od strane socijalnih partnera, a time i gubitak više hiljada radnih mjesta.

Sinan Husić, 30. 4. 2021.

Rudari za 10. maj 2021. godine najavljuju generalni štrajk i masovna okupljanja.

Krajem aprila 2021. godine, Elektroprivreda BiH je svim rudnicima poslala akt u kojem se rudari pozivaju na sporazumni prekid radnog odnosa. U pozivu kojeg su mediji objavili navedeno je sljedeće:

Radnici koji iskažu interes za sporazumni prestanak radnog odnosa uz isplatu stimulativne otpremnine, a koji bi na ovaj način stekli uslove za prijevremenu starosnu penziju u skladu sa članom 142, 143. i 144. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, uključujući i uslove sa posebnim stažom shodno odredbi člana 36. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju FBiH, odrekli bi se prava na isplatu otpremnine u skladu sa Pravilnikom o radu Društva.

Elektroprivreda BiH, 29. 4. 2021.

U okviru Koncerna Elektroprivrede BiH nalaze se sljedeći rudnici:

Rudnici Kreka RMU, Kakanj RMU, Zenica RMU, Breza RMU, Đurđevik RMU, „Abid Lolić“ RMU, RU „Gračanica“

 

Dok se najavljuje gradnja Termobloka 7 Termoelektrane Tuzla, tamošnji rudnik Kreka doživljava najteže dane u svojoj historiji. Predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka Zuhdija Tokić u medijskim istupima objašnjava da je neprihvatljivo ono što njima Elektroprivreda BiH nudi te da je potrebno ići u prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, dokup staža, podsticajne otpremnine i slično za one ljude koji se ne mogu rasporediti u postojeću sistematizaciju.

Mi smo i sada došli u situaciju u kojoj nam gotovo svaki mjesec desetak mladih ljudi, koji su radno sposobni, daje otkaz i napušta rudnik. Kada dođete u rudnike od rudara, danas samo čujete da jedva čekaju odlazak u penziju, stimulativnu otpremninu i slično. Zbog priča o mogućem stečaju koje su evidentne ovih dana i plasirane su od Elektroprivrede BiH, strah je još veći.

Zuhdija Tokić, 25. 4. 2021.

U intervjuu za Hayat TV početkom 2021. godine, generalni direktor Elektroprivrede BiH Admir Andelija objasnio je da je globalni trend smanjenje proizvodnje električne energije iz fosilnih goriva, pa je u vezi s tim Elektroprivreda BiH donijela plan da do 2050. godine BiH bude CO2 neutralna zemlja. Andelija objašnjava da su rudnici veliki problem za FBiH, jer su njihova dugovanja, po raznim osnovama, oko milijardu maraka.

Postoje raznorazni programi, između ostalog, i politike međunarodnih finansijskih institucija, u kojima se govori o ekonomskoj i energetskoj tranziciji sredina oslonjenih na ugalj. Mi ćemo se potruditi da sve te mogućnosti koje se pružaju iskoristimo kako bi te lokalne zajednice u razumnom roku, periodu, prešle iz zajednica koje su oslonjene na proizvodnju uglja i električne energije, iz uglja prešli u jednu, da kažem, zajednicu koja je također ekonomski efikasna, ali nije oslonjena na te vrste tehnologija.

Admir Andelija, 3. 1. 2021.

Nekoliko dana kasnije, u programu iste televizije, premijer FBiH Fadil Novalić pojasnio je da je prije dvije godine uveden moratoriji na zapošljavanje u rudnicima i da je sada već dvije i po hiljade manje radnika u rudnicima.

Ideja je da još 2.600 ljudi smanjimo rudnike u naredne tri godine. (..) Pazite, mi prirodno gubimo ljude kroz penzioni sistem, 2,5%, 3%, što je na deset hiljada veliki broj, pa u četiri godine to također izađe par hiljada ljudi. Mi ćemo po osnovu bečkog protokola 2006. godine, gdje smo rekli, restrukturirat ćemo energetski sektor, vodeći računa o socijalnom aspektu. Tu nam je pomoć i Svjetska banka, niko neće ostati bez posla. Ukoliko dođe do smanjivanja prirodnim odlivom ili će biti nekim prezapošljavanjem u neke druge grane koje će se pridodati tim rudnicima, kao što je to rađeno u Makedoniji uz pomoć Svjetske banke, ili će biti otpremljeni na jedan zadovoljavajući način.

Fadil Novalić, 15. 1. 2021.

O problemima rudara i njihovoj borbi za prava Istinomjer je i ranije detaljno pisao. Rudari su bunt izrazili i u septembru 2019. godine ispred zgrade Vlade FBiH, ali i odbijanjem da izađu iz jama. Još tada im je federalni ministar energije rudarstva i industrije Nermin Džindić kazao da je restrukturiranje neophodno, što podrazumijeva reorganizaciju rudnika kao pravnih subjekata.

Od 2009. do 2015. ni marka doprinosa nije uplaćena. Upravljanje nije dobro i nije jednostavno. Da bi direktor EP naredio direktoru rudnika, treba proći dana i dana. To mora biti u minuti. Moramo u reorganizaciju.

Nermin Džindić, 10. 9. 2019.

A gdje bi, odnosno, šta bi rudari koji su višak mogli raditi, prijedlog je dao zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Eldin Vrače.

Mi imamo trenutnu situaciju da građevinskom sektoru fali 1.500 ljudi. Mi sve te rudare možemo da zbrinemo jednostavno, ali Vlada FBiH mora da ponudi reindustrijalizaciju, odnosno poticajnu mjeru građevinskom sektoru.

Eldin Vrače, 11. 9. 2019.

Hoće li rudari prihvatati sporazumne raskide ugovora o radu ili će na kraju prekvalifikacijom završiti u građevinskom sektoru – ili će, pak, rudnici završiti u stečaju – još je nepoznanica. Rudari su izgubili strpljenje, što pokazuju najave općeg štrajka i masovnih okupljanja.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!