Ispunjeno sa zakašnjenjem

Istraživanje i eksploatacija nafte i plina u FBiH bi moglo početi u 2020. godini

Iako se o dodjeli koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području FBiH govori već nekoliko godina, prve konkretne aktivnosti na iznalaženju potencijalnih investitora u ovom sektoru započele su na jesen prošle godine, kada je najavljeno raspisivanje javnog poziva za odabir koncesionara. Međutim, iako je javni poziv trebao biti okončan u februaru 2020. godine, to će se ipak desiti sredinom godine, s obzirom da je javni poziv za dodjelu koncesije raspisan tek u januaru.

Raspisivanje javnog pozva za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području FBiH najavljeno je na promociji na kojoj je predstavljen “potencijal blokova za koje se raspisuje koncesija za istraživanje i eksploataciju nafte i plina, zakonski i fiskalni uslovi”. Promocija je održana u organizaciji Federanog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Federalnog zavoda za geologiju i konsultantske kompanije IHS Markit iz Londona.

Predmet javnog nadmetanja biće četiri bloka za istraživanje kao potencijalna nalazišta nafte i plina: područje Dinarida odnosno teritorije Zapadnohercegovačkog i Hercegovačko-neretvanskog kantona, Tuzlanski bazen odnosno područje Tuzlanskog kantona sjevereno od rijeke Spreče, te blokovi Posavina 1 i Posavina 2 na području Odžaka i Orašja. Promocije projekta, poput današnje u Sarajevu, planirane su i u Londonu, Ankari i Budvi. Londonska će biti iduće sedmice, a nakon toga će biti raspisan javni natječaj čiji završetak se očekuje do polovine februara 2020. godine, te izbor strateškog partnera, kompanije iz naftnog biznisa.”

Nermin Džindić, federalni ministar energije, rudarstva i industrije, 27.09.2019.

U oktobru 2019. godine u Londonu je i održana najavljena promocija, na kojoj je, kako je saopšteno iz Vlade FBiH, “predstavljena pozadina istraživanja Bosne i Hercegovine, postupak nadmetanja, te pravni, ugovorni i fiskalni uslovi u procesu dodjele koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Federacije Bosne i Hercegovine”. I tada je naglašeno “da će javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području FBiH biti raspisan do kraja oktobra.

Međutim, kada javni poziv nije raspisan u najavljenom roku, iz resornog ministarstva sredinom novembra ponovo je najavljeno njegovo skoro raspisivanje.

“U narednih 15 dana slijedi raspisivanje međunarodnog javnog poziva za nadmetanje, a nakon objave rok je šest mjeseci svim kompanijama da se prijave i ravnopravno učestvuju u javnom oglasu. Poslije tog perioda, Stručna komisija, koju je imenovala Vlada FBiH, te oba doma Parlamenta FBiH vršit će analizu i odabir finalnog konsultanta – firme koja će raditi eksploataciju nafte i plina i istraživanja na području Federacije.”

Nermin Džindić, 13.11.2019.

Ipak tender nije raspisan ni do kraja novembra prošle godine, da bi se to konačno desilo u januaru 2020. godine.

Dokumentacija kojom Vlada FBiH informiše investitore o uslovima i načinu sudjelovanja na Javnom nadmetanju za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika na kopnu u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2020. godini, objavljena je i na zvaničnoj internet stranici Vlade FBiH.

“Javno nadmetanje obuhvata četiri bloka, na kojima postoje pretpostavke da ima nafte, od čega se tri bloka nalaze na prostoru Panonskog bazena – Blok BiHPo1, Blok BiHPo2 i Blok BiH Tz, a jedan blok na prostoru Dinarida – Blok BiH D1.”

Vlada FBiH, Javni poziv, januar 2020.

*Prikaz ponuđenh blokova

Kako je navedeno u pozivu, rok za dostavljanje ponuda je 27. maj 2020. godine.

S obzirom da je javni poziv za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području FBiH umjesto u oktobru 2019. godine, kako je najavljivano ranije, raspisan tek u januaru 2020. godine, Istinomjer će obećanje ministra energije, rudarstva i industrije FBiH, Nermina Džindića, ocijeniti kao ispunjeno sa zakašnjenjem.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!