Haris Vranić

Politička partija: Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH)

Trenutna pozicija: Ministar zdravstva KS

Haris Vranić rođen je u Sarajevu 1965. godine. Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu završio je 1991. godine, a 2007. godine završava postdiplomski studij na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, da bi 2014. godine na istom fakultetu i doktorirao. Specijalizaciju iz opće hirurgije završava 2002. godine, a šest godina kasnije završava subspecijalizaciju u polju vaskularne hirurgije. Krajem 2013. godine Vranić završava specijalizaciju iz endovaskularne hirurgije. Vranić je radio na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu te u Klinikum Ludwigsburg Lehrkrankenhaus Universitet Heidelberg u Njemačkoj. Vanredni je profesor hirurgije Medicinskog fakulteta SSST u Sarajevu. Aktivno govori engleski i njemački jezik.

Član je Predsjedništva KO SDP-a BiH Sarajevo i predsjednik Savjeta za zdravstvo SDP-a BiH.

Izvor: SSST, Klix

Istinitosti
Neistina 9
Obećanja
Ispunjeno 2
Neispunjeno 1
Dosljednosti
Nedosljedno 2
Pitajte Istinomjer!