Analize

Općina Stari Grad Sarajevo: Četiri godine mandata načelnika Ibrahima Hadžibajrića

Iz predizbornog programa “Planirani projekti mr. Ibrahima Hadžibajrića za period 2016 – 2020. godine” Istinomjer je zabilježio 124 obećanja načelnika Ibrahima Hadžibajrića, od čega je čak sto (100) obećanja ispunjeno. Četiri obećanja su ispunjena većim dijelom, jedno obećanje je djelimično ispunjeno, tri su ispunjena manjim dijelom, dok je 16 obećanja na kraju ovog mandatnog perioda zaključeno ocjenom neispunjeno.

Od 100 ispunjenih obećanja na kraju mandatnog perioda 2016 – 2020 veći dio je ispunjen tokom prve tri godine mandata, a pomenuta obećanja uglavnom su se odnosila na projekte sanacija popločanja i kaldrmisanih ulica/stepeništa, na sanacije i asfaltiranje ulica, izgradnju komunalne infrastrukture, na izgradnju/rekonstrukciju potpornih zidova te na projekte uređenje dječijih igrališta u mjesnim zajednicama širom općine Stari Grad Sarajevo.

Pored toga, jedan od projekata na čijoj se realizaciji radilo i koji je ispunjen u trećoj godini mandata odnosio se na izgradnju fiskulturne sale uz osnovnu školu “Edhem Mulabdić”. Naime, novosagrađena sala, čiju je izgradnju finansirala Općina Stari Grad Sarajevo iznosom od 1,3 miliona KM, svečano je otvorena 1. oktobra 2019. godine.

U četvrtoj godini mandata ispunjeno je i obećanje vezano za projekat uređenja ulice Štrosmajerova (MZ Baščaršija). Radovi na uređenju ove ulice, koji su započeli sredinom septembra 2019. godine okončani su početkom decembra iste godine.

Od četiri obećanja koja su dobila ocjenu ispunjeno većim dijelom tri obećanja odnose se na projekte sanacije popločanja i kaldrmisanih ulica/stepeništa, sanacije i asfaltiranja ulica i izgradnju komunalne infrastrukture u mjesnim zajednicama Mjedenica, Sumbuluša i Mahmutovac. Naime, radovi na pomenutim projektima bili su u toku u momentu zaključenja obećanja koja Istinomjer prati, a iz ove općine su za Istinomjer istakli da su radovi na pomenuta tri projekta pri kraju.

Četvrto obećanje odnosilo se na utopljavanje objekata osnovnih škola. Naime, kako navode iz ove općine u posljednje tri godine potpuno su obnovljene osnovne škole „Saburina“, „Mula Mustafa Bašeskija“ i „Hamdija Kreševljaković“, djelimično osnovna škola „Edhem Mulabdić“- područni objekat na Bistriku i kompletna zgrada Muzičke akademije. U ovim školama urađene su nove fasade, zamijenjena stolarija, urađena unutrašnjost, sanirano grijanje itd. Iz Općine Stari Grad Sarajevo u septembru 2020. godine saopćili su da su “preostala još dva centralna i jedan područni objekat”.

Djelimično je ispunjeno obećanje vezano za uređenje Trga Oslobođenja – Alija Izetbegović. Iako tokom prve tri godine mandatnog perioda 2016 – 2020 nije bilo aktivnosti na realizaciji pomenutog obećanja, u aprilu 2020. godine javnost je obaviještena da su na sastanku koji je organizovao načelnik Općine Stari Grad Sarajevo, Ibrahim Hadžibajrić dogovorene “aktivnosti za izradu UP izgradnje podzemne garaže sa trgom i spomen-obilježjem poginulim borcima na Trgu oslobođenja – Alija Izetbegović”. Iz Općine Stari Grad Sarajevo u septembru 2020. godine istakli su da se “na ovom projektu intenzivno radi kako bi izgradnja počela na proljeće sljedeće godine, a više nije riječ samo o uređenju trga, nego i izgradnji podzemne garaže”.

Tri obećanja koja su ispunjena manjim dijelom odnose se na projekte sanacije i asfaltiranja ulica i sanaciju popločanja i kaldrmisanih ulica/stepeništa u mjesnim zajednicama Mošćanica, Sedrenik i Logavina. Na ovim projektima bilo je manjih aktivnosti tokom ovog mandatnog perioda ili su potpisani ugovori te se očekuje skori početak radova na realizaciji ovih projekata.

Od 16 neispunjenih obećanja većina je vezana za projekte sanacije i asfaltiranja ulica, izgradnju komunalne infrastrukture, te na izgradnju/rekonstrukciju potpornih zidova u mjesnim zajednicama Vratnik, Hrid-Jarčedoli, Širokača, Mjedenica, Sumbuluša, Sedrenik, Bistrik, Mahmutovac itd.

Jedno od neispunjenih obećanja je i projekat izgradnje stadiona na Faletićima. Naime, iako se tokom 2018. godine pominjala mogućnost izgradnje ovog stadiona, u septembru 2020. godine iz Općine Stari Grad Sarajevo istakli su da ovaj “projekat nije moguće realizovati jer se radi o vojnoj imovini, a alternativno rješenje je izgradnja sportskog stadiona na Darivi za koji je urađen Idejni projekat i u toku je izdavanje Urbanističke saglasnosti”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!