Naida Hota-Muminović

Politička partija: Narod i Pravda (NiP)

Trenutna pozicija: Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Naida Hota-Muminović rođena je 1981. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost, i stekla zvanje profesorice engleskog jezika i književnosti. Paralelno završava i Pravni fakultet na Univezitetu u Sarajevu i stječe zvanje diplomirane pravnice.

Po završetku studija radi kao profesorica engleskog jezika u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji. U periodu od 2015. do 2020. godine bila je direktorica ove škole. U januaru 2021. godine imenovana je za ministricu za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo. Bavila se aktivizmom i humanitarnim radom u nevladinom sektoru te prevođenjem djela s engleskog jezika. Osim engleskog, govori i njemački jezik.

Izvor: Klix

Istinitosti
Istina 2
Obećanja
Ispunjeno 2
Neispunjeno 1
Pitajte Istinomjer!