Naida Hota-Muminović

Politička partija: Narod i pravda

Trenutna pozicija: Ministrica za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo

Naida Hota-Muminović rođena je 1981. godine u Sarajevu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu, Odsjek za engleski jezik i književnost, i stekla zvanje profesorice engleskog jezika i književnosti. Paralelno završava i Pravni fakultet na Univezitetu u Sarajevu i stječe zvanje diplomirane pravnice.

Po završetku studija radi kao profesorica engleskog jezika u Prvoj bošnjačkoj gimnaziji. Ističe se društvenom angažiranošću i aktivnostima kroz rad u nevladinom sektoru.

Od januara 2021. godine obnaša funkciju ministrice za odgoj i obrazovanje Kantona Sarajevo.

Izvor: Klix

Obećanja
Ispunjeno 2
Neispunjeno 1
Istinitosti
Istina 1
Pitajte Istinomjer!