Analize

Analiza ispunjenosti predizbornih obećanja Vlade KS: Ekonomija

Najviše obećanja u “Sporazumu o prioritetima skupštinske većine u Kantonu Sarajevo u mandatu 2018-2022.”, dato je iz oblasti ekonomije, ukupno 86, a od toga su u potpunosti ispunjena 3. Ocjenu u progresu u ovoj oblasti dobilo je još 6 obećanja na čijem ispunjavanju je Vlada KS provodila određene aktivnosti.

Tri obećanja u oblasti ekonomije koja su nakon godine dana rada Vlade KS ocijenjena kao ispunjena odnose se na Izmjene Zakona o zakupu poslovnih prostora; sređivanje prostorno-planske dokumentacije te Izradu studije korištenja obnovljivih izvora energije u javnom prostoru.

Skupština KS usvojila je 24. jula Zakon o dopunama zakona o preuzimanju, izmjenama i dopunama zakona o zakupu poslovnih zgrada.

Usvojena izmjena definiše da „ukoliko zakupac u roku od tri mjeseca do dana uvođenja u poslovne prostore ne otpočne obavljati djelatnost i ne stavi poslovni prostor u funkciju te ukoliko prestane koristiti poslovni prostor duže od dva mjeseca nakon uručene opomene pred raskid ugovora i raskida/otkaza ugovora o zakupu, zakupodavac ima pravo izvršiti iseljenje zakupca iz poslovnog prostora”.

Kako je naglašeno na sjednici, zbog zastarjelih i nefunkcionalnih pravnih rješenja u ovoj oblasti potrebno je donijeti novi zakon o zakupu poslovnih zgrada, a Vlada KS zadužena da ga pripremi i predloži Skupštini Kantona.

Vlada Kantona Sarajevo 2. avgusta dala je saglasnost na Elaborat o lokacijama reciklažnih dvorišta, niša i zelenih otoka sa lociranjem u prostorno-planskoj dokumentaciji i investicijskim planovima općina Centar, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad, Novo Sarajevo, Stari Grad, Trnovo i Vogošća.

Kako je saopšteno, za potrebe izrade Elaborata formirana je digitalna baza podataka u GIS softveru sa tačnim brojem lokacija za prikupljanje otpada na području svake općine Kantona i Tehničke smjernice za projektiranje infrastrukture za prihvat otpada, kako bi se osiguralo efikasno razdvajanje i prikupljanje otpadnih materijala.

Rezultati „Studije o potencijalu korištenja obnovljivih izvora energije u BiH“, predstavljeni su u martu 2019. godine. Projekat izrade Studije je implementiran u saradnji Razvojnog programa Ujedinjenih nacija (UNDP), Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, te Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.

Od obećanja koja su dobila ocjenu u progresu nakon prve godine mandata Vlade KS može se izdvojiti i uvođenje jednog kupona za sve javne gradske prijevoznike. Naime, Vlada KS u martu 2019. godine donijela je zaključak kojim se KJKP “GRAS” i „Centrotrans – Eurolines“ obavezuju da omoguće putnicima u KS da sa jedinstvenom kartom koriste usluge javnog prijevoza kod oba prijevoznika”. Jedinstveni kupon za oba prevoznika uveden je tokom 2019. godine za više kategorija stanovnika: penzionere, studente i đake.

I obećanje o izmjenama Zakona o koncesijama, u “smjeru analize kriterija dodjele, pooštravanja naplate i objave registra koncesionara“, kako je navedeno u Sporazumu na osnovu kojeg je i formirana Vlada KS, dobilo je ocjenu u progresu s obzirom da je Skupština KS krajem oktobra 2019. godine usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.

Gradnja prve transferzale, našla se među 27 obećanja iz oblasti ekonomije koja su ocijenjena kao započeta. Naime, U 2019. godini započela je izgradnja prve dionice na Prvoj transferzali u sarajevskom naselju Šip. Međutim, iako je sredinom godine najavljeno da bi ona mogla biti gotova i prije zvaničnog roka, odnosno do kraja godine, to se nije desilo o čemu više možete čitati na Istinomjeru. Također, pripremni radovi i rušenje objekata započeli su na narednoj dionici Prve transferzale u blizini Željezničke stanice.

Među ostalim obećanjima na čijem ispunjavanju su provođene određene aktivnosti I koja su ocijenjena kao započeta su Izgradnja IX transverzale, uređenje Darive, poboljšanje javnog prevoza u padinskim dijelovima grada, donošenje Zakona o javnom prijevozu, Provođenje Kantonalnog ekološkog akcionog plana i druga.

Sa druge strane jedno obećanje u prvoj godini mandata ovijenjno je i kao neispunjeno, a ono se odnosilo na duplo povećanje izvajanja za Kantonalni akcioni plan zaštite okoliša (KEAP) 2017. – 2022. Iako je došlo do povećanja izdvajanja za provođenje KEP-a 2017. – 2022., ono nije iznosilo 550.000 KM, koliko je izdvojeno u 2018. godini, nego 300.000 KM.

Od 49 obećanja u oblasti ekonomije na čijoj realizaciji Vlada KS nije provodila značajne aktivnosti su uspostava Centralnog sistema za kontrolu i upravljanje saobraćaja; uvođenje potpune elektronske prodaje i validacije karata u javnom prijevozu; uvođenje brzih vozova prema Ilijašu i Hadžićima, kao i uspostava prigradskog željezničkog saobraćaja; Brža izgradnja Južne longitudinale, olakšice i stimulacije za investitore i donatore institucijama i projektima iz oblasti kulture, ali brojne druge mjere.

Sva obećanja iz oblasti ekonomije pogledajte na LINKU.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!