Šuhret Fazlić

Politička partija: Građanski savez

Trenutna pozicija: Gradonačelnik Bihaća

Rođen je 1961. godine u Bihaću, a Fakultet političkih nauka završio je u Sarajevu.

U mandatu 1998. – 2000. godine bio je poslanik u Skupštini Unsko-sanskog kantona, a u mandatu 2000. – 2002. godine bio je poslanik u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH. Na izborima 2008. kao i 2012. godine bio je biran za općinskog vijećnika u Općinskom vijeću Bihać. Na izborima 2016. godine osvojio je najveći broj glasova i izabran na dužnost gradonačelnika Bihaća.

Izvor: bihac.org

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje...

Grad Bihać: Smanjena budžetska rezerva i povećana transparentnost gradske uprave

Novi bihaćki gradonačelnik Šuhret Fazlić u predizbornom programu sa kojim je izašao pred građane Bihaća dao je ukupno 27 obećanja, od kojih su dva ispunjena u potpunosti.  Nakon završetka...Načelnici na opštim izborima – nedosljednost koja je u skladu sa zakonom

Praksa da se načelnici opština i gradonačelnici koji su od strane građana dobili mandate na lokalnim izborima, još na polovini svojih tekućih mandata kandiduju na opštim izborima za neka od...