Analize

Bihać nakon dvije godine mandata: Izrađen Budžet za građane

Gradonačelnik Bihaća, Šuhret Fazlić se kandidovao za ovu poziciju ispred Građanskog saveza, te se njegov rad ocjenjuje na osnovu predizbornog programa te stranke, iako ju je u međuvremenu napustio.

Od ukupno 27 obećanja, Fazlić je u prve dvije godine mandata ispunio dva obećanja, četiri su ocijenjena ocjenom u progresu, započet je rad na devet obećanja, dok na 12 obećanja nije započet nikakav rad.

Generalno, većina obećanja se odnose na povećanje transparentnosti gradske uprave, te smanjenje deficita i sprečavanje daljeg zaduživanja grada, budući da je Bihać prije nego će Fazlić doći na poziciju bio jedan od najzaduženijih gradova u BiH.

U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih predizbornih obećanja.

Budžeti za građane i budžetska rezerva

Dva obećanja koja su ispunjena u prve dvije godine rada Šuhreta Fazlića su izrada budžeta za građane i smanjenje budžetske rezerve na ispod 3% ukupnog budžeta.

Budžeti za građane su važan alat kada je u pitanju transparentnost javne uprave, budući da se na taj način građanima približava važan i komplikovan dokument, a gradska uprava je za Budžet 2018. godine zaista i izradila Budžet za građane, te je ovo obećanje dobilo ocjenu ispunjeno.

Po pitanju budžetske rezerve, obećano je da će ona biti ispod 3% ukupnog iznosa budžeta grada. Prema dostupnim podacima, budžetska rezerva iznosi 0,3% ukupnog budžeta, te je i ovo obećanje ocijenjeno kao ispunjeno.

Zaduženje Grada Bihaća

Još jedno od obećanja na kojem je postignut napredak u proteklom periodu je i obećanje o nezaduživanju grada Bihaća dok god traje sanacioni period. Prema posljednjim budžetima, Grad Bihać izdvaja 1 milion konvertibilnih maraka na otplatu zaduženja, te u proteklom periodu nije bilo dodatnih zaduženja. Ovo obećanje ima visoku vjerovatnoću ispunjenja do kraja mandata, te je za sada ocijenjeno ocjenom u progresu.

Konsolidacija budžeta Grada

Jedno od najvažnijih predizbornih obećanja odnosilo se na konsolidaciju budžeta grada Bihaća, kroz izradu okvirnih budžeta i ograničenja zaduživanja, kako bi se stvorili preduslovi da se 2021. godine donese razvojni budžet. U proteklom periodu izrađena su dva dokumenta okvirnog budžeta, te je ograničeno zaduživanje. Ovo obećanje također spada u grupu obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenja do kraja mandata, te je i ono dobilo ocjenu u progresu.

Među obećanjima na kojima nije rađeno izdvajaju se obećanja o spajanju gradskih javnih ustanova i javnih preduzeća po principima srodnih djelatnosti, kao i obećanje o osnivanju gradskog start-up fonda za poduzetnike.

Grad Bihać posebno treba pohvaliti zbog truda na povećanju transparentnosti, budući da građani od ovog mandata mogu u stvarnom vremenu pratiti stanje budžeta grada, te i zbog činjenice da je uveden i besplatni Viber telefon putem kojeg se građani mogu informisati.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!