Bihać nakon dvije godine mandata: Izrađen Budžet za građane

Gradonačelnik Bihaća, Šuhret Fazlić se kandidovao za ovu poziciju ispred Građanskog saveza, te se njegov rad ocjenjuje na osnovu predizbornog programa te stranke, iako ju je u međuvremenu napustio.

Od ukupno 27 obećanja, Fazlić je u prve dvije godine mandata ispunio dva obećanja, četiri su ocijenjena ocjenom u progresu, započet je rad na devet obećanja, dok na 12 obećanja nije započet nikakav rad.

Generalno, većina obećanja se odnose na povećanje transparentnosti gradske uprave, te smanjenje deficita i sprečavanje daljeg zaduživanja grada, budući da je Bihać prije nego će Fazlić doći na poziciju bio jedan od najzaduženijih gradova u BiH.

U nastavku donosimo pregled najzanimljivijih predizbornih obećanja.

Budžeti za građane i budžetska rezerva

Dva obećanja koja su ispunjena u prve dvije godine rada Šuhreta Fazlića su izrada budžeta za građane i smanjenje budžetske rezerve na ispod 3% ukupnog budžeta.

Budžeti za građane su važan alat kada je u pitanju transparentnost javne uprave, budući da se na taj način građanima približava važan i komplikovan dokument, a gradska uprava je za Budžet 2018. godine zaista i izradila Budžet za građane, te je ovo obećanje dobilo ocjenu ispunjeno.

Po pitanju budžetske rezerve, obećano je da će ona biti ispod 3% ukupnog iznosa budžeta grada. Prema dostupnim podacima, budžetska rezerva iznosi 0,3% ukupnog budžeta, te je i ovo obećanje ocijenjeno kao ispunjeno.

Zaduženje Grada Bihaća

Još jedno od obećanja na kojem je postignut napredak u proteklom periodu je i obećanje o nezaduživanju grada Bihaća dok god traje sanacioni period. Prema posljednjim budžetima, Grad Bihać izdvaja 1 milion konvertibilnih maraka na otplatu zaduženja, te u proteklom periodu nije bilo dodatnih zaduženja. Ovo obećanje ima visoku vjerovatnoću ispunjenja do kraja mandata, te je za sada ocijenjeno ocjenom u progresu.

Konsolidacija budžeta Grada

Jedno od najvažnijih predizbornih obećanja odnosilo se na konsolidaciju budžeta grada Bihaća, kroz izradu okvirnih budžeta i ograničenja zaduživanja, kako bi se stvorili preduslovi da se 2021. godine donese razvojni budžet. U proteklom periodu izrađena su dva dokumenta okvirnog budžeta, te je ograničeno zaduživanje. Ovo obećanje također spada u grupu obećanja sa velikom vjerovatnoćom ispunjenja do kraja mandata, te je i ono dobilo ocjenu u progresu.

Među obećanjima na kojima nije rađeno izdvajaju se obećanja o spajanju gradskih javnih ustanova i javnih preduzeća po principima srodnih djelatnosti, kao i obećanje o osnivanju gradskog start-up fonda za poduzetnike.

Grad Bihać posebno treba pohvaliti zbog truda na povećanju transparentnosti, budući da građani od ovog mandata mogu u stvarnom vremenu pratiti stanje budžeta grada, te i zbog činjenice da je uveden i besplatni Viber telefon putem kojeg se građani mogu informisati.

(Istinomjer.ba)

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje...

Jesen prođe, novog Zakona o Danu Republike Srpske još nema

Početkom aprila tekuće godine predsjednik SNSD-a, Milorad Dodik izjavio je “da će Republika Srpska na jesen donijeti novi zakon kojim će se ponoviti da se 9. januar slavi kao Dan Republike Srpske”....


Registar uposlenih u javnom sektoru RS: Da li će RS ipak čekati ostale nivoe vlasti?

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković još podnoseći ekspoze pred poslanicima NSRS najavio da će Vlada na čijem je čelu raditi na izradi Registra zaposlenih kod korisnika budžetskih...