Analize

Bihać: Četiri godine mandata Šuhreta Fazlića

Tokom mandata 2016-2020 Istinomjer je pratio ispunjavanje 27 obećanja koja su nabrojana u programskim ciljevima Građanske stranke, a čiji kandidat je kandidat Šuhret Fazlić je izabran za gradonačelnika Bihaća.

Od 27 obećanja, šest ih je ispunjeno, po dva su ispunjena djelimično i većim dijelom, tri su ispunjena manjim dijelom, tri su prekršena, četiri neutemeljena i na kraju sedam ih je neispunjeno.

Najširi raspon ocjena imaju obećanja koja su imala veze sa Budžetom Grada Bihaća. Među njima ima ispunjenih, neispunjenih, prekršenih, ali i neutemeljenih.

Nakon što je gradska uprava Bihaća za 2018. i 2019. godinu objavila obećani “Budžet za građene”, ta praksa nije nastavljena i za 2020. godinu, čime je obećanje prekršeno. Ispunjeno je obećanje da će tekuća budžetska rezerva biti ispod 3%, ali je prekršeno ono koje kaže da će Pravilnikom o trošenju ta sredstva biti korištena isključivo u socijalne svrhe i za hitne medicinske intervencije. Većim dijelom ispunjeno je obećanje o usvajanju sanacionog Budžeta Grada Bihaća.

Obećanje da će troškovi Gradske uprave biti smanjeni na ispod 30%, neutemeljeno je iz razloga što u mandatu prije Fazlića, taj iznos nije prelazio 30%, iako se u obećanju tvrdilo da Gradska uprava Bihaća na svoje potrebe godišnje troši više od 60% budžetskih prihoda.

Prekršeno je i obećanje o obustavljanju svakog zaduženja Grada u periodu sanacije Budžeta. Koncem 2018. godine Gradsko vijeće donijelo je Odluku o zaduženju Grada Bihaća putem emisije kratkoročnih obveznica u iznosu od 2 miliona KM, za dogradnju i sanaciju Sportske dvorane Luke.

U posljednjoj godini mandata Ispunjeno je obećanje da će se u Budžetu naći start-up fond za podršku biznisu u iznosu od 50.000 KM, dok je u junu 2020. godine u saradnji Grada i Fondacije Mozaik otvoren “Start-up studio Bihać” u prostorijama zgrade Gradske uprave.

Prema informacijama koje smo dobili iz Kabineta gradonačelnika Bihaća, od 2017. godine do zaključenja ovog predizbornog obećanja nije prodan ni jedan objekat u vlasništvu Grada Bihaća. Prodavane su isklučivo parcele, dok su objekti u vlasništvu grada su davani su na upotrebu ili u zakup. Ovo je drugo i posljednje obećanje je koje je ocijenjeno kao ispunjeno većim dijelom.

Od dva djelimično ispunjena obećanja izdvajamo aktivnosti koje se tiču usvajanja zonalnog, prostornog i urbanističkog plana grada Bihaća. S tim u vezi usvojene su tri odluke o osnivanju poslovnih zona Ripač, Kamenica i Kombiteks.

Među sedam neispunjenih obećanja našlo se i (ne) donošenje Akcionog plana borbe protiv korupcije. Na sjednici koja je održana u decembru 2017. godine, GV Bihać donijelo je Odluku o izradi i provođenju Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018 – 2020. godina. Gradonačelnik je Rješenjem iz februara 2018. godine imenovao Radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije sa zadatkom da u roku od tri mjeseca izradi Akcioni plan, te da do kraja mandata 2020. prati, daje smjernice i preporuke za provedbu istog. Iz Gradske uprave nam je rečeno da je izrada ovog dokumenta u toku.

Od četiri obećanja koja su ocijenjena kao neutemeljena, dva se tiču ujedinjenja javnih gradskih preduzeća i ustanova po principu srodnih djelatnosti. Kako nam je rečeno iz Kabineta gradonačenika Bihaća, riječ je o obećanjima Građanskog saveza koji pored toga što više ne postoji u gradskoj upravi, ova stranka nikada nije imala većinu u Gradskom vijeću u čijoj nadležnosti su odluke u vezi sa ovim obećanjem.

Pred samo zaključenje rezultata ispunjenosti predizbornih obećanja, vijećnici Gradskog vijeća Bihaća usvojili su “Deklaraciju o zaštiti rijeke Une” te je to šesto i posljednje ispunjeno obećanje u ovom mandatu Šuhreta Fazlića.

Iz Kabineta gradonačelnika navedeno je da od 2018. godine Grad Bihać pogođen migrantskom krizom, te da je gradonačelnik Šuhret Fazlić većinu svog vremena morao posvetiti tom problemu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!