Muhamed Ramović

Politička partija: NBL

Trenutna pozicija: Gradonačelnik Goražda

Rođen je 1960. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Dva puta je obnašao funkciju načelnika Opštine Goražde, a trenutno obnaša funkciju gradonačelnika Goražda.

Izvor: gorazde.ba

Pripadnici romske populacije u Goraždu uskoro će dobiti nove stanove

Smještaj romske populacije na području Goražda dugogodišnji je problem ovog grada. Izgradnjom tri stambena objekta,...

Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019. godine, a radovi bi mogli biti okončani u ovoj kalendarskoj godini s obzirom da...U skladu sa rezultatima ankete, Ramović ostaje gradonačelnik Goražda

Anketa je, kako Ramović navodi, pokazala da su se od 2000 ispitanika, “svega četiri porodice izjasnile da bi trebao ići dalje”, odnosno, prihvatiti mandat kao skupštinski zastupnik. Na praksu...