Muhamed Ramović

Muhamed (Asim) Ramović, gradonačelnik Goražda rođen je 1960. godine u Zabusu – Ilovača kod Goražda gdje je završio Osnovnu školu. Gazi Husrev – begovu medresu završava u Sarajevu, a zatim Filozofski fakultet, Odsjek Orijentalistika gdje stiče zvanje profesora Orjentalistike. Na Fakultetu Političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, Odsjek politologija, 2009. godine okončao je sve ispite na Post diplomskom studiju te uspješno odbranio magistarski rad na temu „REFORMA JAVNE UPRAVE U OPĆINAMA BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA U PROCESU INTEGRACIJE ULASKA BiH U EVROPSKU UNIJU – STUDIJA SLUČAJA“.

Tokom svoje karijere, bavio se političkim aktivnostima, od predsjednika Mjesne zajednice, do poslanika u Skupštini Bosansko – podrinjskog kantona Goražde. Bio je predsjednik Upravnog odbora GP „Drina“ Goražde, član UO firme „Centroprevoz“ Goražde, zatim član UO u institucijama: Centar za kulturu Goražde, RTV BPK Goražde, Planinarskog društva „Maglić“ Goražde, Izviđačkog društva BPK i Šahovskog kluba BPK Goražde , a bio je i član UO Auto-moto kluba BIHAMK Goražde. Trenutno je aktivni član Predsjedništva Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine.

Izvor: Oficijelna stranica Grada Goražda