Muhamed Ramović

Politička partija: NBL

Trenutna pozicija: Gradonačelnik Goražda

Rođen je 1960. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Dva puta je obnašao funkciju načelnika Opštine Goražde, a trenutno obnaša funkciju gradonačelnika Goražda.

Izvor: gorazde.ba

Radovi na izgradnji obaloutvrde na rijeci Drini teku planiranom dinamikom

Realizacija dugoočekivanog projekta izgradnje obaloutvrde na rijeci Drini u Goraždu konačno je započela u aprilu 2019....

U toku asfaltiranje puta do deponije Trešnjica

Izgradnja pristupnog puta do Centra za upravljanje otpadom Trešnjica, koji se nalazi na području Grada Goražda, aktuelizirana je još polovinom juna 2017. godine potpisivanjem ugovora vrijednog...


Raščišćavanje deponije Šišeta još uvijek na čekanju

Sredinom oktobra 2017. godine, gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović je obilazeći lokaciju na kojoj se izvode radovi na izgradnji pristupnog puta prema Centru za upravljanje otpadom Trešnjica...