Neispunjeno

Raščišćavanje deponije Šišeta još uvijek na čekanju

Sredinom oktobra 2017. godine, gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović je obilazeći lokaciju na kojoj se izvode radovi na izgradnji pristupnog puta prema Centru za upravljanje otpadom Trešnjica istakao važnost ovog projekta, najavljujući kao narednu fazu asfaltiranje puta, te početak raščišćavanja deponije Šišeta.

Odlaganje otpada gorući je problem lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, te ni goraždanska opština u tom smislu nije izuzetak. S tim u vezi, juna mjeseca 2017. godine potpisan je ugovor između gradonačelnika Goražda, Muhameda Ramovića i firme „Okac“ d.o.o., o ustupanju radova na izgradnji pristupnog puta prema deponiji Trešnjica, ukupne vrijednost 268.123,62 KM.

Tom prilikom, podvlačeći važnost ovog projekta gradonačelnik Ramović, između ostalog, izjavio je:

…Svakako, rješavanje ovoga pristupnog puta je sa naše strane i obaveza, ali i rješavanje gorućeg problema i mi ćemo da kažem vrlo brzo moći krenuti sa dislokacijom same deponije Šišeta na područje Trešnjice…

Muhamed Ramović, 14.06.2017.

Sredinom oktobra iste godine, Ramović je obilazeći lokaciju na kojoj se izvode radovi na izgradnji pristupnog puta prema Centru za upravljanje otpadom Trešnjica još jednom istakao važnost ovog projekta, najavljujući kao narednu fazu asfaltiranje puta, te početak raščišćavanja deponije Šišeta:

…Radovi će vrlo brzo biti završeni. Formirali smo Komisiju za prijem radova. Iza toga ostaje nam još faza asfaltiranja. Mi ispunjavamo svoje obaveze. Svakako da smo planirali sa investitorima iz Bahreina koje ubrzo očekujemo, da bi mi mogli već raščišćavati našu deponiju Šišeta, tako što bi ovdje počeli sa odlaganjem našeg komunalnog otpada…

Muhamed Ramović, 16.10.2017.

Međutim, deponija Šišeta je i tokom 2018. godine korištena za odlaganje otpada, a u augustu 2018. godine na njoj je izbio požar. Nakon stavljanja požara pod kontrolu, gradonačelnik Ramović je izjavio da će odlaganje otpada na ovu deponiju biti nastavljeno nakon gašenja požara, te potvrdio da ni asfaltiranje puta do deponije Trešnjevka nije privedeno kraju:

Nećemo je još uvijek izmjestiti, niti imamo mogućnosti, mada smo mnogo toga uradili kada je u pitanju deponija Trešnjica, za sfaltiranje tog puta osigurana su sredstva. Procedura je provedena, a izdao sam naredbu JKP 6. mart da sa svojom mehanizacijom otvori prvu kasetu na Trešnjici tako da se, po završetku asfaltiranja puta, može nastaviti odlaganje na Trešnjici, a do tada ćemo koristiti Šišeta.

Muhamed Ramović, 18.08.2018.

Ovim obećanja gradonačelnika Grada Goražda da će pomenuta trasa biti asfaltirana, te da će početi raščišćavanje deponije Šišeta, Istinomjer ocjenjuje neispunjenim, uz napomenu da ćemo nastaviti pratiti aktivnosti vezane za pomenute deponije.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!