Započeli radovi na sanaciji krova Gradske dvorane u Goraždu

Dugogodišnji problem prokišnjavanja Gradske dvorane u Goraždu mogao bi konačno biti riješen s obzirom da su radovi na sanaciji krova pomenute dvorane započeli početkom oktobra 2019. godine.

U julu 2019. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović potpisao je, kako je navedeno, “dva veoma važna ugovora” sa firmom Kaya Company d.o.o. koja je izvođač radova na planiranim projektima. S tim u vezi, jedan od dva pomenuta ugovora je ugovor o ustupanju radova kojim je predviđena sanacija krova Gradske dvorane u ovom gradu.

Drugi projekat je, također, vrlo važan a to je rješavanje problema sa kojim smo se susretali dugi niz godina, a odnosi se na rješavanje problema krova Gradske dvorane. Projekat vrijedi 173.429,33 KM od čega smo od Vlade FBiH dobili 150.000,00 KM, dok ostatak sredstava kao i plaćanje izrade projekta i nadzor finansirati će Grad Goražde.

Muhamed Ramović, 24.07.2019.

Početkom oktobra 2019. godine radovi na pomenutom projektu su započeli, a tom prilikom Gradsku dvoranu posjetio je gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović te je istakao da su “radovi malo kasnili, jer se čekalo na mišljenja stručnjaka vezano za određene dijelove projekta i tehnička rješenja kako se ne bi napravila greška”.

Prokišnjavanje Gradske dvorane dugogodišnji je problem u našem gradu i na dobrom smo putu da ga riješimo. Ranije se radilo na rješavanju problema prokišnjavanja, ali nikad problem nije rješen u potpunosti. (…) Nadamo se da će u narednih 60 dana projekat biti završen.

Muhamed Ramović, 02.10.2019.

S obzirom da su radovi na sanaciji krova Gradske dvorane započeli, Istinomjer će obećanju gradonačelnika Goražda, Muhameda Ramovića dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će radovi na pomenutom projektu biti okončani u najavljenom roku od 60 dana.

(Istinomjer.ba)

Stvaraju se uslovi za obnovu Bistričke stanice

U junu 2019. godine, odlukom Gradskog vijeća (GV) Grada Sarajeva kojom je omogućeno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa...

Koliko je SDA imala zastupnica u Skupštini USK od 1996. godine do danas

U svom nedavnom istupu u javnosti, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i potpredsjednik SDA, Šemsudin Dedić pored ostalog je govorio o, kako je rekao, pomacima koje je SDA...

Povećanja prostornih i kadrovskih kapaciteta za potrebe predškolskog obrazovanja u KS

Iz Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nedavno je saopćeno da je pokrenuta procedura “da se udvostruči broj sati obaveznog predškolskog programa za djecu u godini pred polazak...