Započeli radovi na sanaciji krova Gradske dvorane u Goraždu

Dugogodišnji problem prokišnjavanja Gradske dvorane u Goraždu mogao bi konačno biti riješen s obzirom da su radovi na sanaciji krova pomenute dvorane započeli početkom oktobra 2019. godine.

U julu 2019. godine gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović potpisao je, kako je navedeno, “dva veoma važna ugovora” sa firmom Kaya Company d.o.o. koja je izvođač radova na planiranim projektima. S tim u vezi, jedan od dva pomenuta ugovora je ugovor o ustupanju radova kojim je predviđena sanacija krova Gradske dvorane u ovom gradu.

Drugi projekat je, također, vrlo važan a to je rješavanje problema sa kojim smo se susretali dugi niz godina, a odnosi se na rješavanje problema krova Gradske dvorane. Projekat vrijedi 173.429,33 KM od čega smo od Vlade FBiH dobili 150.000,00 KM, dok ostatak sredstava kao i plaćanje izrade projekta i nadzor finansirati će Grad Goražde.

Muhamed Ramović, 24.07.2019.

Početkom oktobra 2019. godine radovi na pomenutom projektu su započeli, a tom prilikom Gradsku dvoranu posjetio je gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović te je istakao da su “radovi malo kasnili, jer se čekalo na mišljenja stručnjaka vezano za određene dijelove projekta i tehnička rješenja kako se ne bi napravila greška”.

Prokišnjavanje Gradske dvorane dugogodišnji je problem u našem gradu i na dobrom smo putu da ga riješimo. Ranije se radilo na rješavanju problema prokišnjavanja, ali nikad problem nije rješen u potpunosti. (…) Nadamo se da će u narednih 60 dana projekat biti završen.

Muhamed Ramović, 02.10.2019.

S obzirom da su radovi na sanaciji krova Gradske dvorane započeli, Istinomjer će obećanju gradonačelnika Goražda, Muhameda Ramovića dati ocjenu radi se na tome, uz napomenu da ćemo pratiti da li će radovi na pomenutom projektu biti okončani u najavljenom roku od 60 dana.

(Istinomjer.ba)

Vlada RS donijela uredbu o uspostavi Registra podsticaja

Premijer Republike Srpske (RS), Radovan Višković je podnoseći svoj ekspoze pred poslanicima Narodne skupštine RS...

Rekonstrukcija javne rasvjete na području Grada Bihaća

Druga faza projekta “Zeleni ekonomski razvoj“ podrazumijevala je rekonstrukciju dotrajale javne rasvjete i uvođenje nove LED rasvjete na čitavom području grada Bihaća, s ciljem postizanja energetske...


Radovi na poddionici Buna-Počitelj odvijaju se “zadovoljavajućom dinamikom”

Polovinom maja 2018. godine, od strane Adnana Terzića, direktora JP Autoceste d.o.o. Mostar kao investitora, direktora Hering d.d. Široki Brijeg, Ladislava Bevande kao izvođača radova, te Denisa...