Ispunjeno

Pripadnici romske populacije u Goraždu uskoro će dobiti nove stanove

Smještaj romske populacije na području Goražda dugogodišnji je problem ovog grada. Izgradnjom tri stambena objekta, čime su zbrinute četiri porodice sa oko 30 članova, ovaj problem je djelomično riješen.

Potpisivanjem dva ugovora za izvođenje radova u vrijednosti od oko 227 hiljada KM, 29. maja 2019. godine, otpočela je realizacija projekta izgradnje stambenih objekata za pripadnike romske populacije sa područja Goražda. Sredstva u iznosu od 200 hiljada KM obezbijedilo je državno ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, a ostatak sredstava sufinansirao je Grad Goražde, dok je rok za izvođenje radova bio 120 dana.

Prilikom potpisivanja ugovora gradonačelnik Goražda, Muhamed Ramović istakao je zadovoljstvo jer će se ovim projektom konačno riješiti stambeni problem pripadnika romske populacije.

Mi smo prošle godine aplicirali prema državnom ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice projekat vezano za romsku populaciju. Projekat je bodovan visokim ocjenama i dobili smo sredstva u iznosu 200.000,00 KM. Na bazi toga uradili smo projekat i izabran je najpovoljniji izvođač i vidjeli smo da su potrebna određena sredstva sa kojima i mi trebamo da sufinansiramo projekat. Mi smo sufinansirali projekat kao i izradu projektne dokumentacije i nadzor, tako da je naše učešće oko 37.000,00 KM. Ukupna vrijednost oba lota iznosi 226.947,19 KM, jedan je 99.955,63 KM, drugi je 126.991,56 KM. Rok za završetak radova je 120 dana, izvođač je firma Kaja Company iz Goražda i nadamo se da će na vrijeme uraditi ovaj projekat.

Muhamed Ramović, 29.05.2019.

Da su radovi na pomenutom projektu tekli planiranom dinamikom, 25. jula 2019. godine potvrđeno je u saopćenju Grada Goražda u kojem je navedeno da su “u toku radovi na izgradnji stambenih jedinica namjenjenih za romsku populaciju na području grada Goražda”.

Dugogodišnji problem sa smještajem romske populacije na području našeg grada, a kojih je oko 50 članova, izgradnjom ovih objekata biće zbrinuto četiri porodice koje imaju 30 članova.

Muhamed Ramović, 25.07.2019.

Krajem oktobra 2019. godine javnost je obaviještena da su radovi na na izgradnji stambenih objekata namjenjenih za romsku populaciju na području grada Goražda okončani. S tim u vezi, gradonačelnik Ramović je sa saradnicima i Komisijom posjetio lokaciju u naselju Podhranjen “kako bi se izvršio tehnički prijem, te provele potrebne pripremem za zvaničnu primopredaju ključeva”.

Nekoliko dana kasnije, u naselju Podhranjem održana je svečanost primopredaje ključeva pomenutih stambenih objekata porodicama.

Zaista jedan svečani trenutak i jako smo sretni zbog toga. Izgradili smo stambene objekte za četiri porodice i još četiri porodice u narednom periodu moramo obezbijediti, jer znamo u kakvim uslovima žive.

Muhamed Ramović, 07.11.2019.

S obzirom da su radovi na izgradnji stambenih objekata okončani u roku, kao i da je održana svečanost primopredaje ključeva porodicama, Istinomjer će gradonačelniku Goražda, Muhamedu Ramoviću dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!