Mario Karamatić

Politička partija: HSS

Trenutna pozicija: 

Rođen je 1971. godine u Mostaru, a po zanimanju je rudarski tehničar. Trenutno obnaša funkciju predsjednika HSS-a.

Izvor: parlament.ba

Sistem radio veze između tehnike i politike

Sporazum o korištenju sistema radio veze između policijskih agencija u BiH, koji je potpisan u Sarajevu, 13. decembra ove godine, već duže vremena je predmet osporavanja prvenstveno zvaničnika iz RS...“Relevantni hrvatski političari” pominjali su “treći entitet”

Ponukan jučerašnjom izjavom delegata Hrvatske seljačke stranke (HSS BiH) u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, Maria Karamatića o nespominjanju “trećeg entiteta” od strane “relevantnih hrvatskih...