Adekvatno upravljanje otpadom

Adekvatno upravljanje komunalnim otpadom uz uspostavljanje reciklažnih dvorišta, palionica i plinoelektrane u Kantonu Sarajevu uz primjenu Evropske direktive o deponijama obećanje je koje je dao premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu.


Transparentnost subvencija Ministarstva privrede KS za “startup”

Transparentnost subvencija Ministarstva privrede KS obećao je premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu. „Transparentne subvencije Ministarstva privrede KS za startape i nastupe na vanjskim tržištima i sajmovima“, najavljeno je ekspozeu.


Infrastruktura

“Izgradnja brojnih infrastrukturnih objekata,mostova autoputeva, tunela, nadvožnjaka, i gradnja nekih fabrika. To je dobar pravac razvoja RS. Također, ulaganje u nove tehnologije. Opremanje Mup-a RS. Izgradnja bolnice u Istočnom Sarajevu, završetak Univerzitetskog kliničkog centra sa modernom opremom. Tada će građani imati vrhunsku uslugu za liječenje i oporavak, a to je ono što dugujemo Republici Srpskoj.”


Putna infrastruktura

“Bilo je ulaganja, ali mi na ovom terenu imamo toliko resursa da se ta ulaganja moraju povećati. Poseban akcenat moramo dati razvoju turizma, jer imamo tolike resurse da nam određeni dijelovi Evrope zavide na tome. Sve to mora da prati putna infrastrukturai to bi bio bi fokus mog djelovanja u Narodnoj skupštini Srpske”


Razvoj turizma

“Bilo je ulaganja, ali mi na ovom terenu imamo toliko resursa da se ta ulaganja moraju povećati. Poseban akcenat moramo dati razvoju turizma, jer imamo tolike resurse da nam određeni dijelovi Evrope zavide na tome. Sve to mora da prati putna infrastrukturai to bi bio bi fokus mog djelovanja u Narodnoj skupštini Srpske”


Autoput do Beograda

„U našem planu je ucrtan put od Vardišta koji je mjesto spoja sa autoputem u Srbiji, preko Višegrada, dalje Rogatice i Pala i naravno do našeg Istočnog Sarajeva.“


Banjski centri

Izgradit ćemo banjske centre. 100 miliona iduće godine ćemo uložiti u banjske centre.


Izgradnja puteva

Dat ćemo 10 miliona evra da se napravi pravi put i da budete što bliže i Banja Luci i Beogradu. Ali nismo zaboravili da planiramo ni Gacko ni Bužim. I to ćemo praviti


Smanjenje poreza

Povecavanje penzije, smanjenje poreza”