Zaštita šuma

 „Bolja i sveobuhvatnija zaštita šuma i unapređenje upravljanja šumama u Kantonu Sarajevo“ stavka je u ekspozeu premijera KS Edina Forte.


Evidencija kotlovnica i ložišta

Obećanje koje se odnosi na evidenciju svih kotlovnica i ložišta, uključujući i domaćinstva koja lože ugalj i uvođenje subvencije za prelazak na ekološki prihvatljivije energente. Intenziviranje kontrole loženja čvrstog goriva s tendencijom potpunog napuštanja korištenja čvrstih goriva“ navodi se u ekspozeu premijera KS Edina Forte.


Uspostavljanje registra ratnih šteta

Uspostavljanje registra ratnih šteta, te zatvaranje pitanja rekonstrukcije vezane uz načinjene ratne štete u Kantonu Sarajevo obećanje je koje je premijer KS Edin Fort naveo u svom ekspozeu.


Uvođenje dodatnih standarda u proces građenja stambenih naselja

Analizirajući trend gradnje novih stambenih naselja, premijer KS Edin Forto u svom ekspozeu je naveo uvođenje dodatnih standarda u proces građenja stambenih naselja koji se odnose na osiguranje zaštitnog zelenog pojasa, broja parking mjesta, zelene površine za rekeraciju i druge prateće sadržaje.


Evaluacija potreba infrastrukture grada i okoline

„Hitna evaluacija potreba infrastrukture grada i okoline, revizija građevinskih i okolinskih dozvola s ciljem usklađivanja s potrebama razvoja grada kao urbane cjeline i prostora ugodnog življenja“, navodi se u ekspozeu.


Izmjene Zakona o prostornom uređenju

Premijer KS Edin Forto obećao je izmjene Zakona o prostornom uređenju i ubrzavanje postupka izdavanja građevinskih dozvola. „Izmjena Zakona o prostornom uređenju u dijelu koji se odnosi na ubrzanje postupka izdavanja građevinskih dozvola. Proaktivno zalaganje da se ubrzaju procedure koje su na općinskom nivou“, navodi se u ekpozeu.


Regulisanje izdavanja smještaja

„Regulisanje izdavanja smještaja putem internacionalnih internet platformi i jedinstvenog sistema naplate takse“, navodi se.