Nije započeto

Donošenje zakona u vezi sa gradnjom novih energetskih objekata

Partije: SDP | Oblasti: Ekonomija

Insistiraće se na donošenju ključne nedostajuće legislative i regulative vezane za gradnju novih energetskih objekata i implementacija evropske regulative koja obezbjeđuje efikasno i transparentno ishođenje dozvola za njihovu gradnju. Posebno će se raditi na donošenju ključnih zakona iz ove oblasti koji već duže vremena čekaju na razmatranje u organima zakonodavne vlasti.

Izvor: Izborni program SDP BiH

Tokom prvih godinu dana rada Vijeća ministara BiH nisu zabilježene aktivnosti ka ispunjenju ovog obećanja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!