Nije započeto

Iniciranje izmjena i dopuna strategija razvoja energetike

Partije: SDP | Oblasti: Ekonomija

SDP će inicirati izrade/dopune strategija razvoja energetike BiH, entiteta i Brčko Distrikta BiH koje će u realizaciji usvojene vizije i strateških prioriteta razvoja pored sigurnosnih, ekonomskih i okolinskih posebno uvažavati aspekt klimatskih promjena i socijalne aspekte energetske tranzicije. U skladu sa uobičajenom praksom EU, SDP će provođenje strategije u periodu 2020-2030. zasnivati na odgovarajućim planovima razvoja i operativnim akcionim planovima.

Izvor: Izborni program SDP BiH

U okviru Indikativnog plana razvoja proizvodnje za period 2024. – 2033. godina, koji je utvrdio “Nezavisni operator sistema u Bosni i Hercegovini”, a 4. septembra 2023. godine odobrio direktor Državne regulatorne komisije za električnu energiju (DERK) naveden je kratak osvrt na aktivnosti ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators for Electricity) sa aspekta desetogodišnjeg razvoja elektroenergetskog sistema (EES-a). Kada je riječ o desetogodišnjem planu razvoja prenosne mreže na području zemalja članica potrebno je usklađivanje sa Nacionalnim energetskim i klimatskim planom (NECP), koji još uvijek nije finaliziran u BiH.

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine sredinom jula 2023. godine donijelo je Nacrt integrisanog energetskog i klimatskog plana Bosne i Hercegovine za period do 2030. godine (NECP BiH). nakon provedenih konsultacija polovinom 2023. godine, više aktivnosti na donošenju ovog stratškog dokumenta njie zabilježeno. 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!