Nedosljedno

Imamo 180 institucija, može još jedna

Potpredsjednica Vlade i ministrica finansija FBiH, Jelka Miličević, nedavno je govorila o spajanju institucija Federacije, u cilju racionalizacije administracije. Dosadašnji postupci Vlade FBiH ne ukazuju da se takvi planovi ozbiljno shvataju.

jelka milicevic

Imamo više od 180 institucija u Federaciji. Mnogi od njih su po svojim poslovima slični i mogli bi se pripojiti. Tu imamo silne otpore od ljudi koji imaju svoje pozicije i statuse, tajnice, automobile… No, u sklopu svih reformskih aktivnosti ne odustajemo od toga da spojimo određene zavode, institute, službe kako bi postale učinkovitije, organiziranije i bolje radile svoj posao.

(Jelka Miličević, Večernji list, 18.01.2016. godine)

Istinomjer je provjerio da li je Vlada FBiH dosljedna po pitanju racionalizacije uprave u FBiH, koju obećava još od uspostave vlasti.

Još u junu 2015. godine, na 11. sjednici Vlade FBiH, razmatrana je Informacija o mogućem modelu organizacije federalne uprave i sa preporukama za pravce djelovanja u cilju stvaranja uslova za učinkovitije ostvarivanje propisanih nadležnosti i racionalizaciju troškova. Nakon razmatranja ove informacije, Federalno ministarstvo pravde bilo je zaduženo da u roku od 60 dana predloži Vladi izmjene zakona kojim će biti osigurane pretpostavke za reorganizaciju uprave.

Istog dana, Vlada FBiH je objavila spisak prvih šest od ukupno tridesetak federalnih agencija koje namjerava spojiti s drugim institucijama. Tako su Agencija za državnu službu i Zavod za javnu upravu spojeni u Institut za javnu upravu, dok će Institut za poljoprivredu objediniti poslove iz nadležnosti Zavoda za zaštitu bilja, Federalnog zavoda za agropedologiju, Federalnog zavoda za poljoprivredu Sarajevo i Federalnog agromediteranskog zavoda Mostar. Između ostalog, u jedinstvenu Agenciju za privatizaciju bit će spojena aktuelna Agencija za privatizaciju, Direkcija za pasivni podbilans preduzeća i banaka i Agencija za reviziju privatizacije.

Šezdeset dana kasnije, na sjednici Vlade FBiH nije se našao prijedlog izmjena Zakona o organizaciji organa uprave, kojim bi se do kraja sprovelo spajanje ovih institucija.

Umjesto toga, Vlada FBiH je, na 19. sjednici održanoj 27. augusta, donijela Odluku o osnivanju privrednog društva ”Intera” (industrija, tehnologija i razvoj) d.o.o. Sarajevo. Djelatnosti društva “Intera”, kako se navodi u Odluci, će se bazirati na privlačenju stranih investitora, uključujući “osnivanje tehnoloških parkova, osnivanje i razvoj IT centara, osnivanje i razvoj start-up kompanija, prokura, vršenje prekvalifikacije kadrova, pristupanje u joint venture partnerstva, osnivanje javno privatnih partnerstava, koordiniranje rada i edukacija na korištenju fondova Europske unije između općina, kantona i FBiH i obavljanje ostalih samostalnih djelatnosti za koje se ukaže mogućnost sukladno zakonu”. Nadalje stoji da će društvo upravljati nepokretnom imovinom van Bosne i Hercegovine koja pripada FBiH, neperspektivnom vojnom imovinom i drugom imovinom koju je FBiH naslijedila na bilo koji drugi način.

Ni pola godine kasnije izmjena zakona nema. Kako pokazuju zvanični podaci sa sjednica Vlade i Parlamenta FBiH, zakon se nije našao ni pred ministrima, ni pred zastupnicima. I tako dok i dalje čekamo spajanje institucija i racionalizaciju javne uprave, Vlada osniva nove insitucije, koje tu upravu dodatno proširuju i finansijski opterećuju.

Uzevši u obzir do sada poduzete korake od strane Vlade FBiH na spajanju federalnih institucija, ministrica finansija od istinomjera dobija ocjenu nedosljedno.

(istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!