Prekršeno

Budžetska rezerva isključivo za socijalne potrebe

Opštine: Bihać

Mi ćemo se založiti da se donese pravilnik o trošenju rezerve gradonačelnika kojim će se ta sredstva moći koristiti isključivo u socijalne svrhe i hitne medicinske intervencije za sugrađane koji nisu u mogućnosti da to sebi plate.

Obrazloženje

Pravilnik koji je donesen nije u skladu sa predizbornim obećanjem da će se sredstva iz rezerve moći koristiti isključivo u socijalne svrhe i hitne medicinske intervencije za sugrađane koji nisu u mogućnosti da to sebi plate.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

U aprilu 2019. godine i u januaru 2020. godine donesen Pravilnik o utvrđivanju kriterija za korištenje sredstava iz tekuće rezerve za 2019. godinu prema kojem se definiše da se budžetskim korisnicima može odobriti korištenje sredstava tekuće rezerve ukoliko: sredstva po zahtjevu nisu mogla biti predviđena tokom procesa planiranja i izrade budžeta, nisu mogla biti odložena za narednu godinu ili nisu mogla biti  finansirana putem transfera ili preraspodjelom u okviru postojećeg razdjela budžeta budžetskog korisnika.

Član 7.

Mjesnim zajednicama mogu se odobriti sredstva tekuće rezerve u slučaju:
a) sufinansiranja kapitalnih projekata na području mjesnih zajednica,
b) pokrića troškova obilježavanja prigodnih datuma od značaja za mjesnu zajednicu, ukoliko su ista u nedovoljnom iznosu planirana u Budžetu,
c) pomoći u slučaju održavanja dobrotvornih (humanitarnih) akcija na području mjesne zajednice
d) finansiranje drugih hitnih potreba koje se ukažu tokom godine, a za koje nisu ili su u nedovoljnom iznosu predviđena sredstva u budžetu.

Član 8.

Ostalim korisnicima sredstava mogu se odobriti
sredstva tekuće rezerve u slučaju:
a) sponzorstva ili pokroviteljstva, kada se kao sponzor ili pokrovitelj pojavljuje Grad Bihać,
b) finansiranje materijalnih šteta koje su pojedincima prouzrokovane prirodnim i drugim nepogodama,
c) i drugih slučajeva kad Gradonačelnik utvrdi da je to od interesa za Grad Bihać.

Pravilnik koji je donesen nije u skladu sa predizbornim obećanjem da će se sredstva iz rezerve moći koristiti isključivo u socijalne svrhe i hitne medicinske intervencije za sugrađane koji nisu u mogućnosti da to sebi plate.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!