Neispunjeno

Donijeti program Gradskog vijeća Bihaća za borbu protiv korupcije

Opštine: Bihać

Program bi omogućio uspostavu tijela unutar Gradskog vijeća i Gradske uprave koje bi razmatralo svaki potencijalni ili ostvareni sukob interesa, potencijalne koruptivne aktivnosti.

Obrazloženje

Izrada Akcionog plana za borbu protiv korupcije još uvijek nije završena, iako je dokument trebao biti gotov 2018. godine. Iz tog razloga ovo obećanje ocijenjeno kao neispunjeno.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća, koje je imenovano 14. februara 2018. godine, a koje je u roku od tri mjeseca trebalo izraditi Akcioni plan za borbu protiv korupcije, u septembru 2020. godine još uvijek je radilo na izradi ovog dokumenta.

Gradsko vijeće Bihać je na sjednici održanoj u novembru 2017. godine donijelo Rješenje o imenovanju Tima Grada Bihaća za borbu protiv korupcije. U tim su imenovani: Zlata Ibrahimpašić, Jasmina Čoralić, Alma Osmičević, Dženata Džehverović-Župa, Jasmin Stambolija, Edin Kulenović i Sej Ramić. Na sjednici koja je održana mjesec dana kasnije, u decembru 2017. godine, GV Bihaća donijelo je Odluku o izradi i provođenju Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018 – 2020. godina.

Gradonačelnik je Rješenjem od 14. februara 2018. godine imenovao Radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije čiji je zadatak da u saradnji sa radnim tijelom za borbu protiv korupcije USK izraditi Akcioni plan za borbu protiv korupcije.

Član 2.
Radna grupa se uspostavlja kao privremeno i stručno radno tijelo sa slijedećim zadacima:
a) izrada prijedloga Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018.-2020. godina (u daljem tekstu: Akcioni plan)

(…)

Član 3.
(1) Zadatak iz tačke a) člana 2. ovog Rješenja, Radna grupa je dužna izvršiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja ovog Rješenja.

Rješenje o imenovanju Radne grupe i koordinatora za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018-2020. godina 

Na upit o statusu ovog obećanja iz gradske uprave Bihaća je rečeno:

Gradonačelnik je imenovao radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije čiji je zadatak da u saradnji sa radnim tijelom za porbu protiv korupcije USK izradi Akcioni plan za borbu protiv korupcije, što je u toku.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


Pitajte Istinomjer!