Neispunjeno

Donijeti program Gradskog vijeća Bihaća za borbu protiv korupcije

Opštine: Bihać

Program bi omogućio uspostavu tijela unutar Gradskog vijeća i Gradske uprave koje bi razmatralo svaki potencijalni ili ostvareni sukob interesa, potencijalne koruptivne aktivnosti.

Izvor: Izborni program Građanskog saveza Bihać

Radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća, koje je imenovano 14. februara 2018. godine, a koje je u roku od tri mjeseca trebalo izraditi Akcioni plan za borbu protiv korupcije, u septembru 2020. godine još uvijek je radilo na izradi ovog dokumenta.

Gradsko vijeće Bihać je na sjednici održanoj u novembru 2017. godine donijelo Rješenje o imenovanju Tima Grada Bihaća za borbu protiv korupcije. U tim su imenovani: Zlata Ibrahimpašić, Jasmina Čoralić, Alma Osmičević, Dženata Džehverović-Župa, Jasmin Stambolija, Edin Kulenović i Sej Ramić. Na sjednici koja je održana mjesec dana kasnije, u decembru 2017. godine, GV Bihaća donijelo je Odluku o izradi i provođenju Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018 – 2020. godina.

Gradonačelnik je Rješenjem od 14. februara 2018. godine imenovao Radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije čiji je zadatak da u saradnji sa radnim tijelom za borbu protiv korupcije USK izraditi Akcioni plan za borbu protiv korupcije.

Član 2.
Radna grupa se uspostavlja kao privremeno i stručno radno tijelo sa slijedećim zadacima:
a) izrada prijedloga Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018.-2020. godina (u daljem tekstu: Akcioni plan)

(…)

Član 3.
(1) Zadatak iz tačke a) člana 2. ovog Rješenja, Radna grupa je dužna izvršiti najkasnije u roku od tri mjeseca od dana donošenja ovog Rješenja.

Rješenje o imenovanju Radne grupe i koordinatora za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije Grada Bihaća za period 2018-2020. godina 

Na upit o statusu ovog obećanja iz gradske uprave Bihaća je rečeno:

Gradonačelnik je imenovao radno tijelo za izradu Akcionog plana borbe protiv korupcije čiji je zadatak da u saradnji sa radnim tijelom za porbu protiv korupcije USK izradi Akcioni plan za borbu protiv korupcije, što je u toku.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!