Analize

Bez ispunjenih obećanja u prvoj godini mandata načelnika Novog Sarajeva

U okviru predizbornog programa Hasana Tanovića za načelnika Općine Novo Sarajevo, Istinomjer prati realizaciju 69 datih obećanja. Tokom prve godine mandata, započete su aktivnosti na realizaciji 55 obećanja.

Najviše aktivnosti poduzeto je na ispunjenu predizbornog obećanja “Pošumljavanje i održavanje stabala”. Naime, Općina Novo Sarajevo je samostalno i u saradnji kako sa domaćim, tako i stranim organizacijama i ustanovama, vršila aktivnosti na sadnji drveća u svim dijelovima općine. Novi drvoredi posađeni su duž Sjeverne longitudinale, duž Ulice Put života, ali i na lokalitetu park-šume Hum. Također, Općina, na inicijativu vijećnice Naše stranke u Općinskom vijeću Novo Sarajevo Elvedine Vugić, a saradnji sa KJKP Park, realizira akciju “Posadi jedno drvo, Općina će dva.”

Na području općine Novo Sarajevo, tokom prve godine mandata načelnika Hasana Tanovića, vršene su aktivnosti na redovnom i vanrednom održavanju putne infrastrukture na području cijele lokalne zajednice.

Na prostoru iznad objekta MZ Hrasno brdo planirana je izgradnja prostora za odmor i rekreaciju sa sadržajima za djecu i odrasle, koji će Općina Novo Sarajevo realizirati sa Ministarstvom kulture i sporta KS i Zavodom za izgradnju KS, čime su započete aktivnosti na realizaciji predizbornog obećanja “Izgradnja i održavanje sportskih sprava”.

Kao kapitalni projekat Općine Novo Sarajevo na čijoj su realizaciji započete aktivnosti, može se izdvojiti i uređenje izletišta relej Hum. Naime, početkom decembra 2021. godine, prezentirana je prva faza izrade investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju Sportsko-rekreacione zone “Park-šuma Hum”, a nakon što bude izabrana najbolja ideja, ona će biti osnov za nastavak aktivnosti na izradi pojedinačnih izvedbenih projekata za određene objekte i sadržaje na tom području.

Tokom prve godine mandata postavljen je jedan ležeći policajac, dok izgradnja podzemne garaže u Kolodvorskoj ulici, koja je započeta u mandatu prethodnog načelnika Nedžada Koldže, još nije završena.

Početkom novembra 2021. godine, gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto, te direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov potpisali su sporazum o implementaciji projekta izgradnje objekta Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, koji bi se trebao nalaziti u centru Sarajeva, na Marijin Dvoru. Ovom događaju prisustvovao je i načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović, a ova lokalna zajednica zadužena je za izdavanje urbanističke saglasnosti te su, s tim u vezi, pokrenute aktivnosti na realizaciji predizbornog obećanja “Rekonstrukcija i izgradnja novih kulturnih objekata”.

Obećanja “Akademija posvećena borcima”, “Popločavanje improvizovanih puteva”, te “Debetonizacija općine Novo Sarajevo” samo su neka na kojima nisu vršene aktivnosti tokom prve godine mandata načelnika Tanovića.

Na kraju, može se zaključiti da je od 69 obećanja, nakon prve godine mandata načelnika Hasana Tanovića, započela realizacija većine datih obećanja.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!