Neutemeljeno

Vanredni izbori nisu isto što i prijevremeni

Načelnik Općine Novo Sarajevo Hasan Tanović gostovao je na TVSA 14. juna 2023. godine i pritom govorio o mogućnosti održavanja “vanrednih izbora” za izbor općinskog načelnika.

Screenshot: TVSA

Tanović je ustvrdio da se u slučaju opoziva načelnika/ce lokalne samouprave raspisuju “vanredni izbori”:

Oni svakako mogu ići u tu proceduru, treba im 11 potpisa da bi ta tačka završila kao tačka dnevnog reda na sjednici Vijeća, na sjednici Vijeća im treba 16+ vijećnika da glasa za to da bi se raspisao referendum. Onda ide referendum, za njegovo raspisivanje treba određeno vrijeme, nakon referenduma ako bude 50% plus 1 od onih koji izađu na referendum, raspisuju se vanredni izbori, i to je način na koji se dolazi do smjene, ne samo mene nego bilo kojeg načelnika.

Hasan Tanović, 14.6.2023.

Procedura opoziva načelnika definisana je članom 6. Zakona o izboru, prestanku mandata, opozivu i zamjeni načelnika opština u Federaciji BiH.

Kako je određeno zakonom, inicijativu s obrazloženjem za pokretanje postupka opoziva načelnika može pokrenuti općinsko vijeće putem jedne trećina vijećnika općinskog vijeća ili 10% registrovanih birača na području općine. Odluka o pokretanju opoziva načelnika donosi se većinom glasova od ukupnog broja vijećnika u općinskom vijeću. U slučaju prihvaćanja inicijative, općinsko vijeće dužno je donijeti odluku o pokretanju postupka opoziva načelnika u roku 30 dana.

Ako općinsko vijeće donese odluku o prihvaćanju inicijative opoziva načelnika, provodi se postupak u kojem građani/ke odlučuju direktnim tajnim glasanjem. Mandat načelnika prestaje ukoliko natpolovična većina građana/ki koji su glasali donese odluku o opozivu načelnika. Odluka građana/ki je obvezujuća za općinsko vijeće i načelnika.

Nakon prestanka mandata načelnika u smislu opoziva, prijevremeni izbori za izbor načelnika moraju se održati u roku 60 dana od dana prestanka mandata ili opoziva.

S druge strane, Ustav BiH, a ni Izborni zakon, ne predviđa mogućnost održavanja vanrednih izbora u našoj zemlji. O brojnim prednostima uvođenja opcije vanrednih izbora u BiH Istinomjer je pisao još 2018. godine u analizi “Treba li u Bosni i Hercegovini uvesti mogućnost vanrednih izbora?”, ali konkretnih prijedloga za izmjene Izbornog zakona BiH u ovom pravcu do danas nije bilo.

Osnovna razlika između prijevremenih i vanrednih izbora ogleda se, prije svega, u tome što mandat članova organa izabranih na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata organa izabranih na redovnim izborima, dok bi u slučaju vanrednih izbora njihov mandat imao punu dužinu predviđenu zakonom, a najčešće četiri godine, ili u slučajevima predviđenim zakonom, do održavanja nekih novih vanrednih ili prijevremenih izbora.

Shodno navedenom, tvrdnju Hasana Tanovića da bi se u Općini Novo Sarajevo mogli održati “vanredni izbori” Istinomjer ocjenjuje neutemeljenom.

(Isitnomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!