Započeto

Rekonstrukcija i izgradnja novih kulturnih objekata

Opštine: Novo Sarajevo

Zalagat ćemo se za obnovu i rekonstrukciju postojećih, te izgradnju novih objekata potrebnih za razvoj i održavanje kulturnih manifestacija na teritoriji naše općine.

Izvor: Hasan Tanović program

Krajem oktobra 2023. godine u Vijećnici je organizovana završna prezentacija projekta Muzeja Ars Aevi. Šef Ureda UNESCO-a u Sarajevu Siniša Šešum saopćio je da će gradnja Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi početi u proljeće 2024. godine, dok će realizacija kompletnog projekta trajati oko dvije godine. Iz Općine Novo Sarajevo su u 2023. godini za Istinomjer kazali da je za sada osigurano oko 75 posto sredstava za implementaciju projekta.

Iz Općine Novo Sarajevo su krajem 2023. godine za Istinomjer kazali da je izrađena i revidirana projektna dokumentacija za kompletnu restauraciju objekta Historijskog muzeja BiH, finansirana  od strane Općine u iznosu od 75.000 KM, te UNDP-a sa 70.000 KM. Pored toga, 2023. godine izvršena je i potpuna rekonstrukcija bine na Vilsonovom šetalištu budući da se na ovom lokalitetu održavaju brojni festivali i kulturno – zabavni sadržaji. 

U nastavku podsjećamo koje su se aktivnosti u vezi ovog obećanja realizirale tokom prve dvije godine mandata načelnika Hasana Tanovića.

Gradonačelnica Sarajeva Benjamina Karić, premijer Kantona Sarajevo Edin Forto te direktorica Zavoda za izgradnju KS Belma Barlov potpisali su sporazum o implementaciji projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti Ars Aevi, koji bi se trebao nalaziti u centru Sarajeva, na Marijin Dvoru.  Kako je najavljeno, u narednom periodu od Općine Novo Sarajevo bit će zatražena urbanistička saglasnost te je planirano raspisivanje tendera za izradu glavnog projekta koji bi trebala finansirati Italijanska razvojna agencija i Ambasada Republike Italije u Bosni i Hercegovini.

Kako je iz Općine Novo Sarajevo za Istinomjer pojašnjeno Općina Novo Sarajevo 2021. godine obezbijeđeno je 6.000 KM za sufinansiranje sanacije vanjskog stepeništa koje vodi do platoa ispred Historijskog muzeja BiH. U saradnji sa UNDP i Ministarstvom kulture i sporta KS planirana je potpuna rekonstrukcija objekta Historijskog muzeja BiH, za šta je Općina planirala 50.000 KM.

U saradnji sa UNDP, u toku je izrada projektne dokumentacije za restauraciju objekta Historijskog muzeja BiH. Prvi put se pristupilo izradi sveobuhvatne investiciono tehničke dokumentacije za restauraciju  ovog objekta koji je proglašen nacionalnim spomenikom BiH. Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Gradskom upravom Grada Sarajeva, Vladom KS i ostalim partnerima pokrenula je projekat izgradnje Muzeja savremene umjernosti “Ars Aevi”. Općina je izdala sve potrebne saglasnosti, te je 19.9.2022. godine prezentiran projekat budućeg Muzeja.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!