Vesko Drljača

Rođen 20. januara 1961. godine. Osnovnu školu i Opštu gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 1981. do 1985. godine studirao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika.

Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH.

Živi i radi u Sarajevu.

Od februara 1987. do aprila 1996. godine radio kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine.

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu od 1996. do 1998. godine.

Od juna 1998. do juna 2004. godine bio je viši stručni suradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH – Sektor za državljanstvo i putne isprave.

Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigurnosti BiH, gdje je u periodu 2004. – 2006. bio šef Odsjeka za koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju.

Od juna 2006. godine obavlja dužnost sekretara Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA.

Govori engleski jezik. Po nacionalnosti je Srbin.

Još uvijek ništa od najavljene kvalitetnije zaštite porodilja u FBiH

Dopremijer Federacije Bosne i Hercegovine i ministar rada i socijalne politike, Vesko Drljača, najavio je početkom ove...

Vlada FBiH izdvaja milione za zapošljavanje

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja osim što su velika potreba bh. društva također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru 2016....Stabilizacija penzionog sistema čeka dogovor SDA i HDZ

Novi Zakon o Penzijskom i invalidskom osiguranju u Federaciji BiH nije prošao parlamentarnu proceduru ni iz drugog pokušaja. U nastavku 21. sjednice Doma naroda, koja je održana 1.  juna, nije bilo...