Vesko Drljača

Rođen 20. januara 1961. godine. Osnovnu školu i Opštu gimnaziju završio je u Zvorniku. Od 1981. do 1985. godine studirao i završio Pravni fakultet Univerziteta u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika.

Ministar rada i socijalne politike Federacije BiH.

Živi i radi u Sarajevu.

Od februara 1987. do aprila 1996. godine radio kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine.

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu od 1996. do 1998. godine.

Od juna 1998. do juna 2004. godine bio je viši stručni suradnik u Ministarstvu civilnih poslova BiH – Sektor za državljanstvo i putne isprave.

Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigurnosti BiH, gdje je u periodu 2004. – 2006. bio šef Odsjeka za koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju.

Od juna 2006. godine obavlja dužnost sekretara Agencije za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini – FIPA.

Govori engleski jezik. Po nacionalnosti je Srbin.

Neispunjena obećanja o kojima ćemo pričati i u 2019. godini

Protekla godina, prema najavama najviših državnih i entitetskih zvaničnika trebala je biti ona u kojoj će BiH dobiti...

Nakon odluke CIK-a više je pitanja nego odgovora

I pored činjenice da je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine (CIK) na sjednici održanoj 18.12.2018. godine usvojila odluku o načinu popune Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, čini se da...


Sigurnost i zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici ipak nije “strateški prioritet” Vlade FBiH

Zakon o zaštiti od nasilja u porodici koji je donesen 2013. godine formalno je unaprijedio način zbrinjavanja žrtava nasilja u porodici u “sigurnu kuću/sklonište”. U cilju provedbe ovog zakona...