Ispunjeno

FBiH: Programi sufinansiranja zaposlenja uspješno su realizovani u protekloj godini

Poduzimanje aktivnosti u oblasti rada i zapošljavanja, osim što su velika potreba bh. društva, također su i u samom vrhu liste prioriteta kada je u pitanju provođenje Reformske Agende. U oktobru 2016. godine, federalni ministar rada i socijalne politike i zamjenik premijera FBiH, Vesko Drljača najavio je za 2018. godinu novu projekte, odnosno tzv. “Programe podrške zapošljavanju u BiH”. Obzirom da je kraj godine blizu, a još uvijek aktuelna Vlada FBiH na svom odlasku, pitali smo resorno ministarstvo da li je obećano i realizovano.

Krajem 2016. godine, Vijeće ministara BiH podržalo je inicijativu Federalnog ministarstva rada i socijalne politike da kroz kreditno zaduženje kod Svjetske banke krene u “novi projekt zapošljavanja” u FBiH.Provedba projekta će se odvijati u periodu od 2016. do 2020. godine.(…)U Federaciji BiH inicijalno je planirano zaposliti između 25.000 i 30.000 osoba tokom perioda od 4 godine. Projekat će direktno sprovoditi Federalni zavod za zapošljavanje u saradnji s kantonalnim službama, dok će Federalno ministarstvo rada i socijalne politike vršiti nadzor na istim.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, 06.10.2016.

Resorni ministar, Vesko Drljača je tada istaknuo da će “95 % sredstava biti usmjereno na aktivne mjere zapošljavanja, te da je ovo jedan od najvećih projekata zapošljavanja u BiH”. I u svom novogodišnjem intervjuu, ministar Drljača se dotakao problema velike nezaposlenosti i ponovio obećanje o hiljadama novih radnih mjesta.

Očekujemo da će se zaposliti oko 23.000 osoba u FBiH, a prioritet su mladi ljudi i teško zapošljive kategorije i to smatramo jako bitnim.

Vesko Drljača, 07.01.2018.

Govoreći o planovima za 2018. godinu, Drljača je iskoristio priliku da podsjeti na program Vlade FBiH koji “prati reformsku agendu koja podrazumijeva i reformu tržišta rada i poboljšanje poslovne klime i reformu javne uprave, te reforme socijalne politike, javnih finansija itd.”

Podsjećamo, Svjetska banka je odobrila FBiH tražena kreditna sredstva za programe zapošljavanja, a na realizaciji projekta pružanja podrške i sufinansiranja zaposlenja započelo se intenzivnije raditi 2017. godine. U 2018. godini, započelo je i intenzivnije raspisivanje javnih poziva u ovu svrhu.

Radi se o projektu koji radimo sa Svjetskom bankom, a učešće Svjetske banke je 50 miliona eura od čega 29 miliona eura pripada Federaciji. Također, iz budžeta Federacije BiH, preko Zavoda za zapošljavanje, učešće FBiH biće oko 50 miliona KM. Radi se o projektu koji će trajati 4 godine (…) Zapošljavanje žena je u deficitu, i mi želimo kroz ovaj projekt da faktički popravimo i tu situaciju.

Cilj projekta je povećanje zaposlenosti, smanjenje siromaštva (…) prioritet je zapošljavanje u privatnom sektoru, i ideja je da te osobe koje zaposlimo i dalje ostanu u radnom odnosu kod svog poslodavca.

Vesko Drljača, 12.03.2018.

Federalni zavod za zapošljavanje kroz programe zapošljavanja, u toku ove godine je u više navrata raspisivao Javne pozive za sufinansiranje zaposlenja u privatnom sektoru.

Istinomjer je krajem oktobra ove godine poslao upit resornom ministarstvu, a kako bismo provjerili da li se radilo na realizaciji obećanog, odnosno da li su kreditna sredstva namjenski utrošena, te koliko osoba je dobilo zaposlenje kroz programe zapošljavanja. Odgovor i uvid u realizaciju programa zapošljavanja “za prvu godinu projekta” dobili smo početkom decembra ove godine.

Izvod iz Projekta zapošljavanja u FBiH za koji su odobrena kreditna sredstva Svjetske banke

Prema podacima koje je Istinomjer dobio na uvid, programi zapošljavanja uspješno su realizovani u protekloj godini, a iz resornog ministarstva nam je rečeno i da je Svjetska banka potvrdila uspješnu realizaciju istih, što će, prema “nezvaničnim saznanjima kojima raspolaže ministarstvo”, otvoriti mogućnost, u narednom periodu, za povlačenje dodatnih 5 miliona KM za ovu namjenu.

Odgovor Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, 05.12.2018.

U prvoj godinu realizacije Projekta ispunjeni su postavljeni ciljevi, obzirom da je kroz programe zapošljavanja u protekloj godini zaposleno ukupno 11.404. osoba, a uglavnom se radi o osobama kojima je to bilo prvo zaposlenje, teže zapošljivim kategorijama, periodičnom zaposlenju i sl.

Za uspješnu realizaciju Programa zapošljavanja u protekloj godini, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje dobijaju ocjenu ispunjeno.

Istinomjer će i dalje pratiti realizaciju programa zapošljavanja u FBiH.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!