Vesko Drljača

Politička partija: SBB

Trenutna pozicija: Federalni ministar rada i socijalne politike

Rođen je 1961. godine, a Pravni fakultet završio je u Sarajevu i stekao zvanje diplomiranog pravnika. Od februara 1987. do aprila 1996. godine radio kao državni službenik na poslovima i zadacima upravnog rješavanja u drugom stepenu u Republičkom ministarstvu unutarnjih poslova Bosne i Hercegovine.

U Ministarstvu pravde i opšte uprave Bosne i Hercegovine radio kao viši stručni suradnik za izradu i tumačenje propisa iz oblasti državljanstava i putnih isprava u periodu 1996 – 1998. godine. Radni angažman nastavio je u Ministarstvu sigirnosti BiH, gdje je u periodu 2004 – 2006. bio šef Odsjeka za koordinaciju i usklađivanje propisa u Sektoru za međunarodnu suradnju.

Izvor: fmrsp.gov.ba

Obećanja
Ispunjeno 2
Neispunjeno 3
Pitajte Istinomjer!