Ispunjeno

Federalni zavod PIO prešao na trezorsko poslovanje

U julu 2019. godine najavljeno je da bi Federalni zavod PIO/MIO od 1. januara 2020. godine trebao preći na finansijsko poslovanje putem Jedinstvenog računa trezora FBiH.

Ministar rada i socijalne politike FBiH, Vesko Drljača tada je naveo da bi se na ovaj način riješio problem eventualnog deficita u PIO.

Na taj način se garantuje stabilnost penzija i eventualni nedostatak sredstava od doprinosa namiruje se iz budžeta, tako da su penzije zaštićene. Druga stvar je da kroz taj proces penzije, kao i dosad trebaju biti do petog u mjesecu za prethodni mjesec.

Vesko Drljača, 31.07.2019.

Za prelazak na trezorsko poslovanje trebalo je ispuniti preduslove koji podrazumijevaju identificiranje imovine, potraživanja i obaveza itd.

Da će penzije biti isplaćene preko trezora, potvrdio je i direktor Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH, Zijad Krnjić:

Januarska penzija u Federaciji BiH, koja je usklađena sa Zakonom o PIO i izmjenama koje je Federacija BiH napravila prije Nove godine, bit će sutra isplaćena preko računa trezora Federacije.

 

Zijad Krnjić, 05. februar 2020.

S obzirom da je Federalni zavod PIO/MIO prešao na trezorsko poslovanje sa isplatom penzije za januar 2020. godine, Istinomjer će ministru Drljači dati ocjenu ispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!