Mirko Šarović

Politička partija: SDS

Trenutna pozicija: Ministar vanjske trgovina i ekonomskih odnosa BiH; Zamjenik predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH

Rođen je 1956. godine u Rogatici, a diplomirao je na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Član je Srpske demokratske stranke od 1990. godine.

Obnašao je funkciju poslanika u NS RS u dva mandata, da bi u periodu od 1998. do 2000. godine bio potpredsjednik Republike Srpske, a zatim je, od 2000. do  2002. godine, bio na funkciji predsjednika RS. Bio je i na funkciji člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda srpskog naroda.

Izvor: Vijeće ministara

Specifične kvote za BiH za sada samo za jednu kategoriju proizvoda od čelika

Po završetku sastanka koji se, po pitanju uvođenja privremenih zaštitnih mjera u vezi sa uvozom određenih proizvoda od...

Povećan broj dozvola ne garantuje veći obim izvoza

Na press konferenciji koju je održalo Vijeće ministara BiH povodom četiri godine rada aktuelnog saziva, Mirko Šarović, zamjenik predsjedavajućeg i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,...


Odobren izvoz piletine iz BiH na tržište EU

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Mirko Šarović obavijestio je javnost krajem septembra prošle godine da je BiH završila sve obaveze kako bi nesmetano izvozila pileće meso na tržište...