Elvir Kazazović

Politička partija: SDA

Trenutna pozicija: –

Rođen je 1971. godine, a diplomirao je na Fakultetu za fizičku kulturu u Sarajevu, gdje je 2003. godine i magistrirao, a 2009. doktorirao. Od marta 2015. do decembra 2018. godine obnašao je funkciju ministra pri Ministarstvu za obrazovanje,nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Izvor: Vlada KS

Ko odlučuje o obustavi nastave u KS?

Komentirajući mogućnost obustave nastave u Kantonu Sarajevo zbog alarmantnog zagađenja zraka, još uvijek aktuelni...

Za Kazazovića odluke Skupštine KS ne znače ništa

Na posljednjoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj 12. oktobra, usvojen je Zaključak o zabrani zapošljavanja državnih službenika na neodređeno vrijeme, no to nije spriječilo Ministarstvo za...Ministar jeste prijetio krivičnom prijavom

O nespremnosti sistema da djeci iz autističnog spektra obezbijedi adekvatnu naobrazbu kroz sistemsko rješenje finansijskih, prostornih i kadrovskih problema Istinomjer je pisao kako na samom početku...