Neistina

Ministar jeste prijetio krivičnom prijavom

O nespremnosti sistema da djeci iz autističnog spektra obezbijedi adekvatnu naobrazbu kroz sistemsko rješenje finansijskih, prostornih i kadrovskih problema Istinomjer je pisao kako na samom početku školske 2018/2019. godine tako i ranije.

Cijela priča jučer je poprimila potpuno nevjerovatnu dimenziju, kada je ministar obrazovanja Kantona Sarajevo, Elvir Kazazović, zaprijetio i pokretanjem istrage i podnošenjem krivične prijave protiv kampanje ‘Gdje je moja škola’ – to jest, protiv EDUS-a i roditelja djece sa poteškoćama u razvoju koja pohađaju programe organizacije EDUS. Kazazovićeva izjava objavljena je 12.09.2018. na portalu “Klix”:

Ovdje se radi o jednoj kampanji koja je pokrenuta kroz projekt ‘Gdje je moja škola’ koji će se istražiti i vjerovatno biti predmet krivične prijave jer se javnost dezavuisala kako mi nemamo prostorne kapacitete i javne ustanove koje se bave djecom s poteškoćama u razvoju.

Elvir Kazazović, 12.09.2018.

Istog dana, Kazazović je govorio i za Al Jazeeru, kada je negirao da je tako nešto rekao. Kada ga je novinar ove televizije upitao da li najavom istrage i krivične prijave pokušava izvršiti pritisak na EDUS, Kazazović je to negirao, implicirajući da su mediji pogrešno prenijeli njegovu izjavu:

Novinar: Zašto ste vi danas najavili istragu i mogućnost kaznene prijave protiv EDUS-a? To se može protumačiti kao, jednostavno, pritisak?

Kazazović: Nismo, nismo to uradili. Mi smo spomenuli danas da se vodila jedna jako negativna kampanja, koja je u javnosti negativno protumačena na način da se vodila kampanja „Gdje je naša škola“, a uopšte se ne radi. Znači, EDUS radi edukaciju za djecu predškolskog uzrasta. Znači, to je rana intervencija i uopće se ne radi o školskom uzrastu i sve vrijeme u javnosti se vodila kampanja, tako se dezavuisala javnost, posebno ove ranjive kategorije djece i roditelja koji imaju poteškoće.

Novinar: Dobro, nisam sad shvatio to za istragu i za kaznenu prijavu protiv EDUS-a? Hoće li je biti ili je neće biti?

Kazazović: Pa to mediji… mediji to prenose. Mediji to prenose. Naravno da smo pokrenuli jedan dio istrage da dobijemo informaciju, pošto se EDUS kao organizacija ograđuje od toga da su oni radili kampanju, već da je dio roditelja koji imaju djecu sa poteškoćama u EDUS-u to radio bez njihovog znanja u cilju da skrene pažnju na probleme djece iz autističnog spektra.

Elvir Kazazović 12.09.2018.

Izjavu, za koju Kazazović tvrdi da je pogrešno interpretirana, objavio je portal “Klix”. Istinomjer je došao do integralnog snimka sporne izjave i utvrdio da je ministar Kazazović zaista zaprijetio krivičnom prijavom i da je ovaj portal njegove riječi prenio apsolutno korektno. Osim minimalnih intervencija koje se standardno vrše pri zapisivanju izjava radi jasnoće, “Klixov” citat je identičan onome što je Kazazović rekao.

Tačan transkript razgovora između novinarke i ministra glasi ovako:

Novinarka: Je l’ očekujete da roditelji upisuju djecu na mjesta gdje im se ne može pomoći?

Kazazović: Javne ustanove, 5 javnih ustanova u Kantonu Sarajevo kažu da imaju i stručnjake i prostorne i kadrovske mogućnosti da omoguće edukaciju njihove djece.

Novinarka: Znači, 166 roditelja ne govori istinu?

Kazazović: Tako je. Ovdje se špekuliše o 166 roditelja. Znači sad su nam jasno rekli da se ovdje radi o jednoj kampanji koja se prije svega pokrenula kroz projekat “Gdje je moja škola”, koji će se trenutno istraživati i vjerovatno biti predmet krivične prijave, gdje se dezavuisala javnost o tome kako mi nemamo prostorne kapacitete i nemamo javne ustanove koje se bave radom sa djecom sa poteškoćama.

Na taj način ta ranjiva kategorija i djece i roditelja je dovedena u pitanje. Nažalost i svi mediji su se totalno nekritički ponašali prema toj nevladinoj organizaciji “EDUS”.

Snimak izjave dostupan je na ovom linku (izjava se nalazi na 3:20 minuta)

Ministar Kazazović, u svojoj izjavi za TV Al Jazeera Balkans izrekao je još jednu neistinu, izjavivši da se “EDUS kao organizacija ograđuje od toga da su oni radili kampanju ‘Gdje je moja škola’”, obzirom da je jedan od sastavnih dijelova ove kampanje upravo EDUS-ova “Analiza problema zašto kampanja „Gdje je moja škola“– koja je dostupna na zvaničnoj web stranici, udruženje za unapređenje obrazovanja i podršku djeci sa poteškoćama u razvoju “Edukacija za sve” (EDUS). Da je ministar itekako upoznat sa kampanjom i ciljevima iste, kao i ulozi EDUS-a, jasno je i iz Hronologije aktivnosti Savjeta roditelja u kojoj su, između ostalog, pobrojani i svi sastanci sa Ministarstvom obrazovanja, nauke i mladih KS (MONKS) u okviru kampanje ‘Gdje je moja škola’, a kojima je prisustvovao i ministar Kazazović.

Ministar Kazazović za ove netačne tvrdnje od Istinomjera dobija ocjenu neistina. Činjenicu da se roditeljima i edukatorima djece sa poteškoćama prijeti istragama i krivičnim prijavama, možemo ocijeniti samo kao sramotnu.

 

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!