Neispunjeno

Mališani iz osjetljivih i marginalizovanih društvenih grupa još uvijek čekaju “putujući vrtić”

Nedostatak kapaciteta u vrtićima, nebriga o djeci sa poteškoćama u razvoju, neadekvatna zdravstvena zaštita djece, samo su neki od mnogobrojnih problema koji godinama ukazuju na potrebu sistemskog i boljeg zakonskog uređenja zbrinjavanja djece. Uzimajući u obzir da djeca iz osjetljivih društvenih grupa često nemaju pristup predškolskim sadržajima, niti mogućnost odlaska u vrtić, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, Elvir Kazazović, prošle godine je najavio realizaciju projekta “putujući vrtić” u saradnji sa Caritasom i JU Djeca Sarajeva. Do danas mališani nisu dobili obećani vrtić.

U interesu nam je da što veći broj mališana, posebno onih iz osjetljivih društvenih grupa, kojima su nažalost manje dostupni sadržaji predškolskih ustanova budu uključeni u sistem vaspitno obrazovnog rada.

(Elvir Kazazović, 07.07.2017.)

Kako bismo provjerili zbog čega “putujući vrtić” još nije u funkciji, a najavljano je da će se navedeno realizovati ove godine, uputili smo upit resornom ministarstvu i JU “Djeca Sarajeva”.

Iz ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS dobili smo odgovor iz kojeg je jasno da u skorije vrijeme, odnosno ove godine putujućeg vrtića neće biti, obzirom da su budžetska izdvajanja za ovu godinu uveliko isplanirana, a ovaj projekt je još uvijek “u nacrtu”.

Ostvarena je saradnja između Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade KS, Javne ustanove “Djeca Sarajeva” i Caritasa Švicarske, u skorije vrijeme će se poptisati Memorandum o saradnji koji će se odnositi na poboljšanje predškolskog odgoja u Kantonu Sarajevo, odnosno kupovinu, održavanje i amortizaciju jednog autobusa.

Caritas Švicarska će nabaviti autobus i unutrašnjost preurediti za potrebe vrtića, te jedan period finansirati vozače, odgajatelje i drugo potrebno osoblje. Nakon tog perioda koji će biti preciziran Memorandumom, autobus prelazi u vlasništvo Javne ustanove Djeca Sarajeva, koja treba planirati finansijsla sredstva u svom budžetu za nastavak rada “putujućeg vrtića”. JU “Djeca Sarajeva” će organizovati odgojno/obrazovni rad, a Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS imati će obavezu dati saglasnost za zapošljavanje.

(Elvir Kazazović, ministar za obrazovanje, nauku i mlade KS, 08.02.2018.)

Navodi i informacije, iz odgovora koji je dobio Istinomjer, slične su onim u prošlogodišnjoj najavi, što znači da od prošle godine, do danas, nije napravljan pomak, pa ni protokol o saradnji. Iz svega nevedenog osnovano se može zaključiti da se nije ni radilo na realizaciji ovog projekta.

Uz podsjećanje da bi briga o najmlađima trebala biti prioritet svih razina vlasti, a pogotovo nadležnih na lokalnim nivoima, ministar Kazazović za svoje obećanje dobija ocjenu neispunjeno.

Na pitanja o realizaciji projekta “putujući vrtić”, obavezama i angažmanu stručnog osoblja od strane JU “Djeca Sarajeva” nismo dobili nikakav odgovor iz ove javne ustanove.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!