Analize

Vlada KS: Za djecu iz autističnog spektra polovična i privremena rješenja

Prošle godine svjedočili smo poražavajućoj činjenici da školska 2017/2018. godina nije počela za svu djecu u KS, a to se nije desilo ni ove godine. Resorno ministarstvo, na čelu sa ministrom Elvirom Kazazovićem, ni u ovom mandatu nije sistemski riješilo kadrovska pitanja, odnosno obezbijedilo dugoročno finansiranje edukatora za djecu sa poteškoćama u razvoju.

Poštovani roditelji, početak provođenja EDUS programa u školskoj 2018/2019. godini se odgađa do daljnjeg dok ne dobijemo formalnu obavijest od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i uprave JU “Vladimir Nazor” da li za to postoje raspoloživa financijska sredstva i da će biti omogućeni osnovni uslovi za rad”, glasilo je obavještenje koje su dobili roditelji djece s poteškoćama u razvoju prije početka školske godine.

 

EDUS- Edukacija za sve, 29.08.2018.

“Edukacija za sve” (EDUS) je udruženje za unapređenje obrazovanja i podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, i ujedno jeno od rijetkih mjesta u BiH gdje djeca, od najranijeg uzrasta, kroz tzv. ranu intervenciju mogu razviti vještine i sticati znanja od neprocjenjivog značaja za njihov dalji razvoj i osposobljavanje za samostalan život.

Samo dan nakon EDUS-ove obavijesti za roditelje, Elvir Kazazović je izjavio da su djeca koja pohađaju nastavu prema EDUS-ovom programu “zbrinuta”.

Odgovarajući na pitanje “šta je sa inkluzivnom nastavom”, ministar Kazazović izjavio je sljedeće:

Prije svega želim da kažem, kad bi ti roditelji imali identičan stav nama bi puno lakše bilo. Oni imaju niz udruženja koja podržavaju rad sa djecom sa teškoćama u razvoju, međutim oni imaju totalno različite stavove. Mi tu nekako balansiramo, tražimo najbolje rješenje. Napravili smo dosta toga. Znači, što se tiče rane intervencije, tu smo jedan kompletan objekat izdvojili u Novom Sarajevu. Pripao je školi Vladimir Nazor. Radi se po EDUS-ovom programu, i tu imamo sada oko 200 djece. To zahtjeva rad dva učenika na jednog edukatora. Roditelji su po pitanju toga zadovoljni. Međutim, među njima isto ima dosta toga (…) koji će edukator raditi sa njihovom djecom(…)bez obzira što svi imaju to formalno obrazovanje, imaju diplome. Međutim opredjeljenja su da li su educirani od strane EDUS-a ili su educirani na našim fakultetima, postoje ti stalno sukobi unutar te populacije.

Elvir Kazazović, 30.08.2018.

Da probleme ne stvaraju roditelji, nego ministarstvo na čijem je čelu Kazazović najbolje svjedoči činjenica da je za djecu sa poteškoćama u razvoju nastava počela sa velikim zakašnjenjem, jer ministarstvo nije obezbijedilo osnovni uslove za početak školske godine.

Edukatore mi finansiramo. Naš je objekat i mi finansiramo edukatore. Ja sam zatekao stanje da je EDUS radio s tom djecom kao nevladina organizacija u nekim prostorima na Dobrinji. Pa su prešli u Mjedenicu, pa smo za njih odvojili Vladislav Skarić, i sada smo uz pomoć načelnika Koldže dobili kompletan objekat, bivša škola Isa beg Ishaković. I tu su sad sva ta djeca, radi se po tom programu. Cilj nam je da imamo kvalitetnu edukaciju za njih.

Elvir Kazazović, 30.08.2018.

Za djecu koja pohađaju nastavu po EDUS-ovom progamu, suprotno Kazazovićevoj izjavi, kapija škole Isa Beg Ishaković ostala zaključana na početku školske godine, a nedostatak prostornih i kadrovskih kapaciteta potvrdio je i direktor Centra “Vladimir Nazor”, Mersudin Kadrić izjavivši sljedeće:

Roditelji nisu doveli djecu i trenutno su u centru samo edukatori koji rade na uređenju prostora. Imamo 44 edukatora, a potrebno ih je 57 …dio objekta nije funkcionalan i nije adaptiran, ali 11 učionica je spremno.

Mersudin Kadrić, 12.09.2018.

Razlozi zbog kojih djeca iz autističnog spektra nisu krenula na nastavu, ubrzo su postali i predmet medijskih “spinova”, te prebacivanja odgovornosti na roditelje i udruženje EDUS.

Obrazovati ne može neko sa završenim kursem od jedne sedmice. Sve ustanove su rekla da nijedno dijete nije dobilo odbijenicu. Javne ustanove imaju stručnjake, prostorne i kadrovske mogućnosti da pruže djeci šta im treba. Ovdje se radi o jednoj kampanji koja je pokrenuta kroz projekt ‘Gdje je moja škola’ koji će se istražiti i vjerovatno biti predmet krivične prijave jer se javnost dezavuisala kako mi nemamo prostorne kapacitete i javne ustanove koje se bave djecom s poteškoćama u razvoju.

Elvir Kazazović, 12.09.2018.

Kazazović je ponovio više puta da javne ustanove, čak njih pet, imaju stručnjake, prostorne i kadrovske mogućnosti da pruže djeci “šta im treba”, uprkos opće poznatoj činjenici da Mjedenica i Centar Vladimir Nazor nemaju dovoljno kapaciteta. Ostale tri javne ustanove na koje se Kazazović referirao vode brigu o slijepim i slabovidnim licima, zbrinjavaju mentalno invalidnu djecu i omladinu i sl., te nemaju kapacitete za rad sa autističnom djecom. Ministar Kazazović, također potencira i da nevladine organizacije ne mogu educirati kadrove za rad sa djecom sa poteškoćama u razvoju, iako je upravo EDUS educirao većinu trenutno angažovanih edukatora u Centru “Vladimir Nazor”.

Edukatori koji rade sa djecom su visoko-trenirani edukatori, koji se treniraju po licenciranom programu sa Columbia univerziteta, na žalost niti jedan fakultet u BiH ili regiji nema tako napredan program” izjavila je Nirvana Pištoljević, direktorica EDUS-a, komentirajući Kazazovićeve navode.

Nirvana Pištoljević, 10.09.2018.

Također, ministar je zaboravio i da je svojevremeno dao i izravno odobrenje da jedna nevladina organizacija obučava kadrove za rad sa djecom s poteškoćama u razvoju.

Budući asistenti za inkluzivnu nastavu osposobljavat će se u Udruženju „Dajte nam šansu”. Udruženje „Dajte nam šansu“ zvanično će biti mjesto gdje će se, kroz volonterski rad sa djecom i osobama s poteškoćama u razvoju, osposobljavati budući asistenti za inkluzivnu nastavu u obrazovnim ustanovama Kantona Sarajevo.

“Servisni centar ovog udruženja za podršku porodicama djece i osobama sa poteškoćama u razvoju, također će biti mjesto gdje će svršeni studenti odgovarajućih fakulteta moći obaviti pripravnički staž”, glasila je jedna od odluka koju je ministarstvo na čijem je čelu upravo ministar Elvir Kazazović ponosno saopštilo 2015. godine.

Cijela ova priča poprimila je potpuno nevjerovatnu dimenziju, kada je ministar obrazovanja Kantona Sarajevo, Elvir Kazazović, zaprijetio i pokretanjem istrage i podnošenjem krivične prijave protiv kampanje ‘Gdje je moja škola’ – to jest, protiv EDUS-a i roditelja djece sa poteškoćama u razvoju koja pohađaju programe organizacije EDUS.

Kampanju ‘Gdje je moja škola’ prošle godine pokrenuli su roditelji djece iz autističnog spektra, u saradnji sa EDUS-om, kako bi skrenuli pažnju na glavne probleme s kojim se susreću djeca sa poteškoćama u razvoja, ali i ponudili konkretne prijedloge za njihovo rješavanje. Zbog ovog javnog ukazivanja na probleme, i pokušaja dizanja svijesti o tome da i autistična djeca imaju pravo na naobrazbu, ministar Kazazović je zaprijetio istragom i krivičnom prijavom rekavši sljedeće:

Ovdje se radi o jednoj kampanji koja je pokrenuta kroz projekt ‘Gdje je moja škola’ koji će se istražiti i vjerovatno biti predmet krivične prijave jer se javnost dezavuisala kako mi nemamo prostorne kapacitete i javne ustanove koje se bave djecom s poteškoćama u razvoju.

Elvir Kazazović, 12.09.2018.

Istog dana, Kazazović je negirao da je tako nešto rekao. Izjavu, za koju Kazazović tvrdi da je pogrešno interpretirana, objavio je portal “Klix”. Istinomjer je došao do integralnog snimka sporne izjave i utvrdio da je ministar Kazazović zaista zaprijetio krivičnom prijavom i da je ovaj portal njegove riječi prenio apsolutno korektno.

Uz sva dešavanja i pokušaj spinovanja razloga i problema 17.09.2018. godine, za oko 160 mališana nastava, prema EDUS programu počela je sa zakašnjenjem. Ovo je dogovoreno na sastanku premijera KS, Adema Zolja i roditelja djece sa poteškoćama u razvoju, a 20.09.2018. godine tek je data saglasnost da se, po osnovu ugovora o djelu angažuje 58 edukatora, u Centru „Vladimir Nazor“.

Treba napomenuti da se, ponovo, radi o privremenom i nepotpunom rješenju, te da je ovo jedina predškolska ustanova u KS koja nema obezbjeđen cjelodnevni boravak sa obrokom i spavanjem za djecu te da će sredstva biti obezbijeđena samo do kraja ove godine.

Iz svega navedenog i više je nego jasno da su se kantonalne vlasti, po ko zna koji put, oglušile na zahtjeve da sistemski riješe prostorne i kadrovske probleme, i da za vrijeme svog, još uvijek aktuelnog mandata, omoguće naobrazbu djeci iz autističnog spektra. Zbog svega navedenog, sasvim sigurno, već krajem ove godine ponovo ćemo svjedočiti istim problemima.

 

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!