Neistina

Djeca sa poteškoćama u razvoju, ponovo, napuštena od strane kantonalnih institucija

Istinomjer je u više navrata pisao o neispunjenim obećanjima i lažnim nadama koje su nadležni u Kantonu Sarajevo davali roditeljima i djeci sa poteškoćama u razvoju. Podsjećamo, u septembru 2017. godine, školska 2017/2018. godina nije počela za svu djecu u KS. Kako nije tada, nije ni danas. Resorno ministarstvo, na čelu sa ministrom Elvirom Kazazovićem još uvijek nije sistemski riješilo kadrovska pitanja, odnosno obezbijedilo finansiranje edukatora za djecu sa poteškoćama u razvoju, zbog čega za oko 150 djece u KS danas nije počela nastava.

Poštovani roditelji,Početak provođenja EDUS programa u školskoj 2018/2019. godini se odgađa do daljnjeg dok ne dobijemo formalnu obavijest od Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i uprave JU “Vladimir Nazor” da li za to postoje raspoloživa financijska sredstva i da će biti omogućeni osnovni uslovi za rad.

EDUS- Edukacija za sve, 29.08.2018.

“Edukacija za sve” (EDUS) je udruženje za unapređenje obrazovanja i podršku djeci sa poteškoćama u razvoju, i ujedno jedino mjesto u BiH gdje djeca, već od najranijeg uzrasta, kroz tzv. ranu intervenciju mogu razviti vještine i sticati znanja od neprocjenjivog značaja za njihov dalji razvoj i osposobljavanje za samostalan život.

Samo dan nakon EDUS-ove obavijesti za roditelje, u kojoj je saopćeno da neće biti nastave, ministar Elvir Kazazović je izjavio da su djeca koja pohađaju nastavu prema EDUS-ovom programu zbrinuta.

Naime, odgovarajući na pitanje šta je sa inkluzivnom nastavom, i da li djeca sa poteškoćama u razvoju imaju priliku i uslove da se obrazuju, Kazazović je odgovorio da je za djecu koja pohađaju nastavu po EDUS- ovom programu izdvojen cijeli objekat, te obezbijeđeni edukatori.

Prije svega želim da kažem, kad bi ti roditelji imali identičan stav nama bi puno lakše bilo. Oni imaju niz udruženja koja podržavaju rad sa djecom sa teškoćama u razvoju, međutim oni imaju totalno različite stavove. Mi tu nekako balansiramo, tražimo najbolje rješenje. Napravili smo dosta toga. Znači, što se tiče rane intervencije, tu smo jedan kompletan objekat izdvojili u Novom Sarajevu. Pripao je školi Vladimir Nazor. Radi se po EDUS-ovom programu, i tu imamo sada oko 200 djece. To zahtjeva rad dva učenika na jednog edukatora. Roditelji su po pitanju toga zadovoljni. Međutim, među njima isto ima dosta toga (…) koji će edukator raditi sa njihovom djecom (…) bez obzira što svi imaju to formalno obrazovanje, imaju diplome. Međutim opredjeljenja su da li su educirani od strane EDUS-a ili su educirani na našim fakultetima, postoje ti stalno sukobi unutar te populacije.

Elvir Kazazović, 30.08.2018.

Da probleme ne stvaraju roditelji, nego ministarstvo na čijem je čelu Kazazović najbolje svjedoči današnji dan i činjenica da za djecu sa poteškoćama u razvoju danas nije bilo prvog školskog zvona, niti početka školske godine, jer ministarstvo nije obezbijedilo osnovne uslove za početak školske godine.

Edukatore mi finansiramo. Naš je objekat i mi finansiramo edukatore. Ja sam zatekao stanje da je EDUS radio s tom djecom kao nevladina organizacija u nekim prostorima na Dobrinji. Pa su prešli u Mjedenicu, pa smo za njih odvojili Vladislav Skarić, i sada smo uz pomoć načelnika Koldže dobili kompletan objekat, bivša škola Isa beg Ishaković. I tu su sad sva ta djeca, radi se po tom programu. Cilj nam je da imamo kvalitetnu edukaciju za njih.

Elvir Kazazović, 30.08.2018.

EDUS kampanja

Za djecu koja pohađaju nastavu po EDUS-ovom progamu danas je kapija škole Isa Beg Ishaković ostala zaključana, jer za njih nije obezbjeđen nastavni kadar, a sudeći prema obavijesti EDUS-a tako će ostati do daljnjeg. Ministar Kazazović, za svoju izjavu u kojoj tvrdi da su riješeni kadrovski problemi sa edukatorima i da su obezbjeđeni uslovi za rad EDUS-a dobija ocjenu neistina.

(Istinomjer.ba)

 

Pitajte Istinomjer!