Analize

Vlada KS u prvoj godini mandata radila na realizaciji mjera u oblastima unutrašnjih poslova, zdravstva, boračkih pitanja i pravde

Nakon prve godine mandata, Vlada Kantona Sarajevo započela je, u većoj ili manjoj mjeri, aktivnosti na realizaciji više od polovine mjera iz “Programa skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023–2026”.

Izvor: Freepik

Vlada Kantona Sarajevo (KS) je godinu od svog formiranja, u martu 2023. godine, u potpunosti realizovala pet mjera iz “Programa skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023–2026”. S obzirom na to da je “Program skupštinske većine u KS” mjere rasporedio prema ministarstvima nadležnim za njihovu implementaciju, Istinomjer je i prezentaciju rezultata monitoringa prilagodio tome.

Ministarstvo unutrašnjih poslova

Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prvoj godini u potpunosti realizovalo jednu mjeru iz sporazuma skupštinske većine, a provođene su aktivnosti na realizaciji još osam mjera, od čega su po četiri u progresu, odnosno započete. Na pres-konferenciji održanoj 28. decembra 2023. godine u zgradi Kantona Sarajevo, MUP KS predstavio je Strategiju i akcioni plan za sprečavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u Kantonu Sarajevo. Ovo je jedna od mjera koja je postala dijelom “Programa skupštinske većine” 15. novembra 2023. godine, nakon potvrđivanja djelimično rekonstruisane Vlade KS.

Tokom prve godine mandata Vlade KS, Ministarstvo unutrašnjih poslova provodilo je nekoliko projekata koji se odnose na izgradnju, rekonstrukciju ili dogradnju objekata za potrebe MUP-a KS. Radilo se na aktivnostima za pronalaženje adekvatne lokacije za izgradnju novog objekta PS Trnovo i PU Ilidža te rekonstrukciju i dogradnju PS Stari Grad i PS Novi Grad. U martu 2024. godine, MUP KS pokrenuo je postupak javne nabavke za izbor izvođača radova za rušenje postojećeg objekta u Ulici kolodvorska, gdje je planirana izgradnja nove zgrade sjedišta MUP-a.

U svrhu poboljšanja uslova rada, Vlada KS provela je nekoliko projekata koji su za cilj imali jačanje materijalno-tehničkih uslova rada policije usvajanjem kapitalnih projekata za nabavku opreme. Riječ je o nabavci motornih vozila za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti uniformisane i kriminalističke policije, nabavci savremenog sistema za evidentiranje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja motornih vozila na stajalištima javnog prijevoza, uspostavi helikopterske jedinice i nabavci oklopnih vozila za potrebe MUP-a KS.

Ministarstvo za boračka pitanja

Od ukupno 14 mjera za koje je nadležno Ministarstvo za boračka pitanja, započeta je realizacija njih 11, među kojima su provođenje posebnih programa zapošljavanja boraca, stambeno zbrinjavanje braniteljske populacije, kao i podrška njihovoj prekvalifikaciji i profesionalnoj edukaciji.

Kada je u pitanju mjera “Provesti posebne programe zapošljavanja braniteljskih kategorija društva”, Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je 11. maja 2023. godine Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u KS, za čiju je realizaciju obezbijeđeno 21.266.000 KM. Godinu kasnije, Vlada KS je za isti projekat izdvojila 13.088.623 KM.

U cilju poboljšanja statusa braniteljske populacije Kantona Sarajevo te prava koja ostvaruju pripadnici ove kategorije, na sjednici Skupštine KS održanoj 26. februara 2024. godine usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja BiH. Kako je pojasnio resorni ministar Omer Osmanović, izmjenama je, pored ostalog, propisano da prava boraca branitelja u slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme miruju, odnosno da će se pravo na mjesečnu egzistencijalnu naknadu moći nastaviti odmah po završetku prava iz radnog odnosa.

Ministarstvo zdravstva

Ministarstvo zdravstva je u prvoj godini mandata započelo realizaciju devet mjera za koje je nadležno, dok u slučaju tri nisu provođene značajnije aktivnosti. Neke od mjera na kojima su provođene aktivnosti jesu početak rada hospisa, nabavka proteza i odijela za oboljele od neuromuskularnih bolesti, provođenje screening programa za rano otkrivanje malignih oboljenja, kao i zapošljavanje nedostajućih kadrova. Na čelu ovog ministarstva došlo je do smjene te njim od novembra rukovodi Enis Hasanović.

Za Istinomjer su iz Ministarstva zdravstva naveli da je hospis u KS započeo s radom 11. januara ove godine. Zavod zdravstvenog osiguranja (ZZO) KS aktivirao je opciju upućivanja terminalno bolesnih pacijenata u hospitalnu ustanovu Moja klinika hospis, jedinu ustanovu tog tipa u kantonu. Da bi proces upućivanja bio što brži, u MedIT platformi, koju koriste svi ljekari, kreirana je interaktivna uputnica koja ljekara vodi kroz kriterije nužne za upućivanje pacijenta na hospitalizaciju. Svi zdravstveni podaci nalaze se u centralnom elektronskom kartonu pacijenta.

Iz ZZO KS dodali su da su finansijskim planom za 2024. godinu planirana sredstva za projekat “Program palijativne njege terminalno bolesnih” u iznosu od preko 1.500.000 KM.

Ministarstvo zdravstva nastavilo je provođenje screening programa za rano otkrivanje malignoma. Kampanja Ministarstva zdravstva KS “I ove godine život je u pitanju” obezbijedila je 6.117 besplatnih preventivnih pregleda u 2023. godini, čije je troškove u potpunosti snosilo Ministarstvo.

Kako je navedeno na stranici zivotjeupitanju.ba, akcija je obuhvatala 1.917 preventivnih pregleda kada je riječ o raku grlića maternice, koji uključuju uslugu PAPA testa + HPV genotipizaciju; 1.600 preventivnih pregleda raka debelog crijeva, koji uključuju uslugu imunohemijskog testa na okultno krvarenje; 1.300 preventivnih pregleda raka dojke (mamografija) te 1.300 pregleda kože za prevenciju melanoma, koji uključuju uslugu digitalne dermatoskopije.

Ministarstvo pravde

Kantonalno Ministarstvo pravde i uprave je od ukupno osam mjera za koje je nadležno, započelo realizaciju tek dvije, dok su u slučaju jedne mjere zaustavljene aktivnosti na njenoj realizaciji. Poduzete su određene aktivnosti na digitalnoj transformaciji javne uprave i provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa i javnosti rada.

Radna grupa za izradu nacrta zakona o elektronskom upravljanju započela je u septembru 2023. godine rad u cjelodnevnoj radionici koju je organizovao Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) kroz projekat “Digitalna transformacija u javnom sektoru u BiH”, kao partner Ministarstva pravde i uprave Kantona Sarajevo, koje je nosilac izrade ovog propisa.

Ovaj je zakon pretpostavka za sveobuhvatnu digitalnu transformaciju javnog sektora u Kantonu Sarajevo i bazira se na principima digital by default i međuinstitucionalne interoperabilnosti. Zakon će biti i podloga za rad digitalnog e-portala Kantona Sarajevo kao centralnog mjesta za pružanje usluga građanima i građankama elektronskim putem, na čijoj realizaciji već radi Zavod za informatiku i statistiku Kantona Sarajevo u saradnji s navedenim projektom UNDP-a.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!