Započeto

Stambeno zbrinjavanje braniteljske populacije

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Socijalna politika

Nastavak procesa stambenog zbrinjavanja (dodjela stana u vlasništvo, dodjela građevinskog materijala, izvođenje građevinskih radova, udruživanje sredstava za kupovinu stambenog objekta) braniteljske populacije i članova/članica njihovih porodica prema jasnijim i transparentnijim kriterijima.

Obrazloženje

Tokom prve godine mandata 2022-2026, Vlada KS provodila je određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo u prethodnom periodu poduzimalo je aktivnosti na stambenom zbrinjavanju boračke populacije, nabavci građevinskog materijala, izvođenju građevinskih radova i pružanju građevinskih usluga, te su izdvajana sredstva za rješavanje stambenih potreba. Vlada KS je također dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS za Okvirni sporazum o rješavanju stambenog pitanja branilačke populacije, putem njihovog privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice u vlasništvu općina.


Skupština Kantona Sarajevo je na sjednici održanoj 31.5.2023. godine dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS da pristupi potpisivanju notarskih ugovora za preostalih 17 stanova koji su prethodno dodijeljeni na korištenje, a radilo se se o inicijativi kojom će 51 stan preći u trajno vlasništvo pripadnika braniteljske populacije.


Okvirni sporazum za nabavku, transport i isporuku građevinskog materijala za pripadnike braniteljske populacije KS, koji su kao raseljena lica aplicirali u 2022. godini, potpisan je 18.7. 2023. godine. Realizacijom Sporazuma dodijeljena je pomoć za 40 pripadnika braniteljske populacije koji su imali status raseljenih lica, te su izmjenama Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja BiH ispunili uslove za ovaj vid stambenih davanja.

Predstavnik firme „Senigor“ i ministar Osmanović potpisali su 1.11.2023. godine Okvirni sporazum o nabavci, transportu i isporuci građevinskog materijala za pripadnike boračke populacije KS za 2023. godinu ukupne vrijednosti 1.650.000 KM a rok za isporuku građevinskog materijala po osnovu zaključenih posebnih ugovora sa korisnicima jeste 30 dana, a rok isporuke cjelokupnog materijala je najkasnije do 31. decembra 2023. godine.


Ministar Osmanović 1.8.2023. godine potpisao je i uručio predugovore o kupoprodaji za dodjelu stanova na lokaciji Rosulje, općina Vogošća i naselju Šip, općina Centar, za 11 pripadnika braniteljske populacije.

Premijer KS Nihad Uk i tadašnja direktorica Fonda KS za izgradnju stanova Lejla Khattab 16.9.2023. godine obišli radove na stambenim objektima u izgradnji na lokacijama Rosulje i Šip, kojom prilikom je izraženo zadovoljstvo dinamikom izgradnje objekata, kvalitetom ugrađenih materijala, kao izgledom i strukturom stambenih jedinica.

S ciljem utvrđivanja dinamike izvođenja radova na tom lokalitetu, Ministar Osmanović je sa tadašnjom direktoricom Fonda KS za izgradnju stanova Lejlom Khattab 6.3.2024. godine posjetio naselje Rosulje u Vogošći kojom prilikom je javnost obaviještena da je toku je gradnja osmog objekta, oznake lamela „B1-A“ sa 182 stambene jedinice, čije useljenje je planirano u 2024. godini.

Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo upriličilo je 24.4.2024. godine prijem za 18  pripadnika boračke populacije, kojima su dodijeljeni predugovori za dodjelu stana u vlasništvo, u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Potpisivanjem predugovora, 18 porodica iz reda boračke kategorije trajno će riješiti stambeno pitanje. Predmetni stanovi, njih 16, nalaze se na lokalitetu općine Ilijaš, dok su dva na lokalitetu općine Vogošća, u naselju Rosulje. 

Direktor Fonda Kantona Sarajevo za izgradnju stanova Elvedin Lagarija pojasnio je da su ovim projektom zaključeni su zahtjevi iz 2023. godine.


Nakon objavljenog Javnog poziva, te provedene zakonske procedure, ukupno 16 korisnika ostvarilo je u 2023. godini pravo na dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba. Za ovaj projekt, koji realizuje Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, izdvojeno je 200.000 KM.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na jednokratnu bespovratnu dodjelu sredstava za rješavanje stambenih potreba boračkih populacija u KS, objavljen je na zvaničnoj stranici Ministarstva za boračka pitanja KS 4.3.2024. godine a prijem zahtjeva vršio se 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.


Vlada KS je na sjednici održanoj 14.12.2023. godine dala saglasnost Ministarstvu za boračka pitanja KS za Okvirni sporazum o rješavanju stambenog pitanja branilačke populacije, putem njihovog privremenog smještaja u raspoložive stambene jedinice u vlasništvu općina, a koje za to imaju mogućnosti.

U skladu sa sporazumom, stambene jedinice koje općine stave na raspolaganje će prethodno biti adekvatno sanirane sredstvima koje će se osigurati na budžetskoj poziciji Ministarstva za boračka pitanja, te u budžetima općina, u omjeru 50:50 posto.

Navedeni sporazum potpisan je 21.12.2023. godine s načelnikom Općine Stari Grad Irfanom Čengićem za čiju realizaciju su resorno ministarstvo i Općina Stari Grad Sarajevo ukupno izdvojili 200.000 KM, a 25.12.2023. godine i sa načelnikom Općine Ilijaš Akifom Fazlićem pri čemu je izdvojeno po 25 000 KM. 

Dan kasnije, 26.12.2023. godine, sporazum je potpisao i načelnik Općine Vogošća Migdad Hasanović, a za sanaciju postojećih stambenih objekata resorno ministarstvo i Općina Vogošća u omjeru 50:50 izdvojit će ukupno 100.000 KM.


 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!