Započeto

Provođenje Uredbe o postupku objavljivanja propisa

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Državno uređenje

Jačanje kontrolnih mehanizama u provođenju Uredbe o postupku objavljivanja propisa i javnosti rada sa ciljem jačanja kapaciteta javnog sektora i osiguranja transparentnosti u poslovanju.

Obrazloženje

U toku prve godine rada Vlade KS zabilježene su određene aktivnosti na realizaciji datog obećanja.

Izvor: Program skupštinske većine u Kantonu Sarajevo 2023-2026

Vlada KS je u prethodnom mandatu usvojila Uredbu o vrsti i postupku objavljivanja propisa i javnosti rada organa uprave, javnih preduzeća, ustanova i pravnih lica čiji je osnivač KS. Tom uredbom propisano da se svi propisi objavljuju, a da se pod pojmom propisi i drugi akti podrazumijevaju svi propisi koji imaju ili mogu imati utjecaja na javnost, kao što su Ustav KS, zakoni, statuti, osnivački akti organa javnog sektora, uredbe, odluke, pravilnici, kao provedbeni propisi zakona, te svi pravilnici koje donose organi javnog sektora iz svoje nadležnosti, uputstva, naredbe, instrukcije koja imaju karakter općeg akta, zaključci, inicijative i slični dokumenti.

U aprilu 2023. godine Vlada KS je saopštila kako je Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo izvršilo detaljan uvid u internetske stranice kantonalnih javnih preduzeća, te tom prilikom ustanovilo da se ni jedno preduzeće ne pridržava uredbe i obaveze da javnost ima pravo znati šta ta preduzeća rade u svojim oblastima djelovanja.

U saopćenju je navedeno kako ovo ministarstvo smatra da obaveza proistekla iz Uredbe mora biti u potpunosti ispoštovana, jer je Vlada KS ne bi ni usvajala da je smatrala da javnost ne treba znati sve ono što je istom predviđeno, a samim usvajanjem upravo je data mogućnost da sva preduzeća budu transparentna u svom radu, jer radi se o javnim preduzećima ili preduzećima u većinskom državnom vlasništvu. Zbog toga, Ministarstvo zahtijeva i traži da sva preduzeća svoje poslovanje i javnost rada prilagode odredbama navedene uredbe.

Kako su u odgovoru na upit Istinomjera odgovorili iz Ministarstva pravde i uprave KS u kontekstu Uredbe o postupku objavljivanja propisa je tokom prošle godine bilo nekoliko inicijativa za izmjene i dopune, ali su aktivnosti Ministarstva trenutno vezane za Rješenje Agencije za zaštitu ličnih podataka od 18.3.2024. kojim se zabranjuje objavljivanje određenih vrsta akata, a što za sobom povlači potrebu za izmjenama i dopunama navedene Uredbe.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!