Započeto

Provesti posebne programe zapošljavanja braniteljskih kategorija društva

Partije: Vlada Kantona Sarajevo (NS, SDP, NiP) | Oblasti: Socijalna politika

Interresornom saradnjom sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo te JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ provesti posebne programe zapošljavanja maloljetnih branitelja, djece šehida i poginulih branitelja i djece ratnih vojnih invalida.

Izvor: Principi i mjere djelovanja Vlade Kantona Sarajevo 2023-2026.

Pored usvajanja Programa mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije, usvojena su i zakonska rješenja koja se odnose na prava boraca branitelja u slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme. 


Vlada Kantona Sarajevo utvrdila je 11. maja 2023. godine Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u KS, za čiju je realizaciju obezbijeđeno 21.266.000 KM. U okviru navedenog programa, obuhvaćeni su i pripadnici boračke populacije, i to šehidskih porodica, maloljetnih demobilisanih boraca te pripravnici.

Služba za zapošljavanje KS je 18. maja 2023. godine pozvala nezaposlene osobe prijavljene na evidenciju nezaposlenih u KS koje imaju status šehidske porodice i porodice poginulog borca branitelja da preuzmu vaučer za posao i pronađu poslodavca s područja KS koji će ih zaposliti u najvišoj stručnoj spremi za koju su se školovali.

Kako se navodi u saopćenju, cilj Programa sufinansiranja zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca branitelja pod nazivom “Vaučer za posao” jeste kraće trajanje nezaposlenosti osoba sa statusom šehidske porodice i porodice poginulog borca branitelja te stvaranje pretpostavke za dugoročno zaposlenje.

Planirana sredstva za ove namjene iznose 1.680.000 KM, a cilj je zapošljavanje 80 nezaposlenih osoba sa statusom šehidske porodice i porodice poginulog borca branitelja s evidencije nezaposlenih KS. 

Istog dana otvoren je i Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica, a planirana sredstva za ovaj program iznose 3.600.000 KM za zapošljavanje 150 nezaposlenih osoba iz ciljne kategorije.

Na sjednici održanoj 1. juna 2023. godine, Vlada KS usvojila je Program mjera za poticaj zapošljavanja braniteljske populacije, kao i Program mjera za sufinansiranje održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama s područja KS za 2023. godinu. Kako je navedeno, programi obuhvataju najranjivija, teško zapošljiva lica, te njihovu obuku, prekvalifikaciju i dokvalifikaciju, kao i izbor deficitarnih zanimanja na tržištu traženih i aktuelnih djelatnosti. Za njihovu realizaciju iz budžeta KS za 2023. godinu izdvojeno je 605.000 KM. 

Kako je 20. jula 2023. godine objavljeno na zvaničnoj stranici Ministarstva za boračka pitanja KS, u sklopu programa resocijalizacije braniteljske populacije putem njihove integracije na tržište rada te povećanja mogućnosti za njihovo zapošljavanje, prihvaćene su aplikacije 44 poslodavca u okviru kojih je na period od šest mjeseci zaposleno 55 pripadnika braniteljske populacije i članova njihovih porodica. 

Za ovaj projekat sufinansiranja poslodavaca s područja KS sa zadatkom provođenja programa obuke, dokvalifikacije, prekvalifikacije ili zapošljavanja već kvalifikovanih kadrova koji su prijavljeni na evidenciji nezaposlenih u KS, u kantonalnom budžetu za 2023. godinu izdvojeno je 495.000 KM.  

Ministar za boračka pitanja KS Omer Osmanović je 1. augusta 2023. godine obavijestio javnost da se na Javni poziv za realizaciju mjere sufinansiranja održavanja postojeće zaposlenosti u boračkim zadrugama prijavilo deset zadruga, kao i da je u okviru tog projekta za sufinansiranje mjesečnih plata i zakonom propisanih poreza i doprinosa za 82 radnika koji su zaposleni u boračkim zadrugama izdvojeno 174.380 KM. Ugovori o dodjeli sredstava potpisani su 16. augusta 2023. godine. 

U cilju poboljšanja statusa boračke populacije Kantona Sarajevo te prava koja ostvaruju pripadnici ove kategorije, 26. februara 2024. godine usvojen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima boraca branitelja BiH. Kako je pojasnio ministar Osmanović, izmjenama je, pored ostalog, propisano da prava boraca branitelja u slučaju zasnivanja radnog odnosa na određeno vrijeme miruju, odnosno da će se pravo na mjesečnu egzistencijalnu naknadu moći nastaviti odmah po završetku prava iz radnog odnosa.

Vlada KS je 7. marta 2024. godine utvrdila Program mjera za podsticaj zapošljavanja i održavanja više stope zaposlenosti i poboljšanja strukture zaposlenih u Kantonu Sarajevo u 2024. godini, za čiju je realizaciju izdvojeno 13.088.623 KM, a u okviru kojeg će biti realizovan i Program zapošljavanja šehidskih porodica i porodica poginulih boraca branitelja, maloljetnih demobilisanih boraca, ratnih vojnih invalida i članova njihovih porodica.

 

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!