Zakon o dijaspori

Đokić je istakao da se to može postići samo snažnim ekonomskim rastom i razvojem, koji je bio vidljiv u prethodnom periodu, a čemu je značajan doprinos dao i SP koji će pokrenuti i provoditi niz reformi. “Jedna od tih mjera je donošenje zakona o socijalnom preduzetništvu, čime želimo stimulisati socijalne grupe stanovništva koje teže dolaze … Više »


Međunarodna saradnja

Ističući da se to može postići sa razvojem ekonomije, Đokić je rekao da bi se ekonomija razvijala mora se nastaviti dalja politika ekonomskih reformi koje će obezbijediti povoljan ambijent za investiranje u Republiku Srpsku, kao i snažno povezivanje sa Srbijom, Rusijom, Kinom i, naravno, sa evropskim državama sa kojima već sada postoji jako dobra ekonomska … Više »