Započeto

Uspostavljanje novih i realizacija postojećih bilateralnih i multilateralnih ugovora BiH

Partije: Narod i Pravda | Oblasti: Spoljna politika

Aktivan rad na uspostavljanju novih i realizaciji postojećih bilateralnih i multilateralnih ugovora Bosne i Hercegovine i zemalja i organizacija iz inostranstva, a prioritetno onih koje omogućavaju ubrzan ekonomski razvoj zemlje poput Svjetske trgovinske organizacije (WTO).

Izvor: Izborni program Narod i pravda

Tokom prve godine mandata aktuelnog saziva Vijeća ministara BiH, zabilježene su određene aktivnosti na uspostavljanju novih i realizaciji postojećih bilateralnih i multilateralnih ugovora Bosne i Hercegovine i zemalja i organizacija iz inostranstva.

Izvor: Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Početkom februara Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog međunarodnog sporazuma između EU i BiH o učešću naše zemlje u programu EU pod nazivom Program jedinstvenog tržišta, te prihvatilo Inicijativu i imenovalo delegaciju za vođenje pregovora radi zaključivanja Sporazuma o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, vrijedan do 100 miliona američkih dolara.

Vijeće ministara BiH je na 3. sjednici, održanoj 23.2.2023. godine, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova utvrdilo Prijedlog odluke o ratifikaciji Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Evropske unije o učešću Bosne i Hercegovine u Mehanizmu EU za civilnu zaštitu i utvrdilo Prijedlog sporazuma između Ministarstva odbrane BiH i Ministarstva nacionalne odbrane Rumunije o odbrambenoj saradnji. 

Vijeće ministara BiH utvrdilo je 10.3.2023. godine Prijedlog sporazuma između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Hrvatske o rekonstrukciji mosta Brčko (BiH) i Gunja (RH). 

Nekoliko sedmica kasnije, na sjednici održanoj 30.3.2023. godine, Vijeće ministara BiH utvrdilo je Prijedlog sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021–2027. između Evropske unije, Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore. 

.Vijeće ministara BiH usvojilo je 19.4.2023. godine Informaciju Ministarstva civilnih poslova o potpisanim sporazumima o slobodi kretanja u okviru Berlinskog procesa. Radilo se o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija te o priznavanju profesionalnih kvalifikacija doktora medicine, doktora dentalne medicine i arhitekata u kontekstu Centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini. Predstavnički dom PSBiH je 31.10.2023. godine dao saglasnost za ratifikaciju oba sporazuma, nakon što je to 3.10.2023. godine učinio i Dom naroda.

Na sjednici održanoj 5.7.2023. godine Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, usvojilo je Izvještaj o pregovorima za zaključivanje Sporazuma o ekonomskoj saradnji između BiH i Republike Koreje.

Na istoj sjednici Vijeće ministara BiH donijelo je jednoglasno Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o vizama, kojom se privremeno ukida vizni režim državljanima/kama Kraljevine Saudijske Arabije koji će u BiH boraviti u turističkoj, kraćoj poslovnoj ili privatnoj posjeti u periodu od 7. jula do 1. oktobra 2023. godine.

Krajem novembra 2023. godine, Predsjedništvo BiH donijelo je odluku o prihvatanju i određivanju potpisnika za navedeni sporazum. 

Na sastanku s državnom ministricom za međunarodnu saradnju Ujedinjenih Arapskih Emirata Reem Al Hashimi, ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković je 6.11.2023. godine potpisao Memorandum o razumijevanju između Vijeća ministara BiH i Vlade UAE o uzajamnom izuzeću od zahtjeva za ulaznu vizu.

Ukoliko imate dodatne informacije o ispunjenju ovog obećanja, pošaljite ih timu Istinomjera i mi ćemo ih, nakon provjere, uključiti u konačnu ocjenu ovog obećanja. Putem ove forme možete nam poslati i dokumente, fotografije ili video-snimke koji se odnose na ispunjenje ovog obećanja.


    Pitajte Istinomjer!