Neispunjeno

Novca za nabavku GPS narukvica neće biti u državnom bužetu

Prije sedam mjeseci, Ministarstvo civilnih poslova BiH je, u zvaničnom odgovoru na poslaničko pitanje, navelo da će obezbijediti sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu sa autizmom. U prijedlogu budžeta za 2018. godinu, takve stavke ipak nije bilo.

Pitanje izdvajanja sredstava za nabavku GPS narukvica pokrenula je Maja Gasal Vražalica u maju 2017. godine, poslaničkim pitanjem upućenim Ministarstvu civilnih poslova BiH. Povod cijele priče bila je smrt desetogodišnjeg Konstantina Jovića, dječaka sa autizmom, koji je nakon nestanka iz kuće i višednevne potrage pronađen mrtav.

Zašto ove godine MCPBiH nema osigurana granska sredstva za sektor zdravstva i da li će MCPBiH izdvojiti sredstva za nabavku GPS narukvica za djecu s autizmom? Budući da 100.000 KM dodijeljenih udruženju „Hrvatska žena Livno“ nije prihvatila župna crkva Svih svetih u Livnu, bilo bi sasvim opravdano da ta sredstva preusmjerite u nabavku GPS narukvica za djecu s autizmom.

(Poslaničko pitanje Maje Gasal Vražalice, 27.4.2017.)

Ubrzo nakon njenog pitanja stigao je i službeni odgovor ministarstva, koje je navelo da takva sredstva u 2017. godini nisu planirana. No, ministarstvo je obećalo da će “posebni napori” biti uloženi da se sredstva osiguraju u budžetu za 2018. godinu.

S tim u vezi u tekućoj budžetskoj godini na postoji mogućnost izdvajanja sredstava za pomoć djeci s posebnim potrebama, u cilju nabavke GPS narukvica za djecu sa autizmom.

Sektor za zdravstvo će, shvatajući važnost projekta GPS narukvica, uložiti posebne napore da se u narednoj godini osiguraju sredstva kako bi se udovoljilo ovom i drugim zahtjevima.

(Ministarstvo civilnih poslova BiH, 17.05.2017.)

Ministarstvo je, međutim, zaboravilo obećanje dato u maju prošle godine, te se u Prijedlogu budžeta institucija BiH za 2018. godinu nisu našla sredstva za nabavku ovih narukvica. Prvi i jedini pokušaj da se ona obezbijede došao je od poslanice DF-a u PD PSBiH, Maje Gasal Vražalice. Amandman na budžet koji je ona podnijela trebao je obezbijediti novac za njihovu nabavku.

Gasal Vražalica ističe da amandman nije podrazumijevao obezbjeđivanje nikakvih dodatnih sredstava u budžetu, već samo da se iz granta za kulturu preusmjeri 200.000 KM za ove namjene.

Nisu to bila dodatna sredstva iz budžeta, već sam predložila da se od već obezbijeđenih grantskih sredstava za kulturu od tri miliona KM izdvoji 200.000 KM, te predlažem da sektor za zdravstvo raspiše javni konkurs za NVO koji se bave djecom i osobama sa poteškoćama, kao što radi i sektor za kulturu. Nakon sprovedene procedure taj NVO, koji bi prošao na konkursu, pristupio bi nabavljanju.

(Maja Gasal Vražalica, 17.01.2018.)

Međutim, na Komisiji za finansije i budžet PD PSBiH, održanoj 17.01.2018. godine, nije podržan gore navedeni amandman. Protiv su bili članovi Komisije iz redova SDS-a, HDZ BiH, te SDA, partije iz koje dolazi i ministar civilnih poslova BiH, Adil Osmanović, čije je ministarstvo obećalo ulaganje posebnih napora da se sredstva za ovu svrhu obezbjede.

Sličnu sudbinu amandman je doživio i u samom Predstavničkom domu, gdje su 22 poslanika bila protiv istog.

Nakon što navedeni amandman nije prošao Predstavnički dom, članovi DF-a iskoristili su i drugu poslovničku mogućnost, te pokušali amandmanski djelovati na Prijedlog budžeta u Domu naroda. To je učinio delegat te stranke u Domu naroda, Sifet Podžić. Međutim, taj Dom jučer je finalno presudio protiv nabavke GPS narukvica za djecu sa autizmom iz Bužeta institucija BiH.

I na Komisiji za finansije i budžet Doma naroda taj isti prijedlog nije dobio podršku, pa je gospodin Podžić pokušao na samom Domu naroda, što također nije dobilo dovoljnu podršku.

(Maja Gasal Vražalica, 25.01.2018.)

Kako Istinomjer saznaje, za amandman su glasali samo Sifet Podžić i Darko Babalj, dok su ostali delegati bili protiv ili suzdržani.

Tako je jučer u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH propao i drugi pokušaj da se u Budžet institucija BiH za 2018. godinu odvoji 200.000 KM za nabavku GPS narukvica za lica sa autizmom i poteškoćama u razvoju. Nakon što poslanici Predstavničkog doma PS BiH nisu podržali amandman za nabavku GPS narukvica, Dom naroda rekao je finalno “ne” na amandman Maje Gasal Vražalice za ovo budžetsko izdvajanje.

S obzirom na sve navedeno, Ministarstvu civilnih poslova BiH, to jest ministru Adilu Osmanoviću, a zbog propusta da uloži bilo kakve napore za rješenje ovog, kako su sami naveli “važnog projekta”, dajemo ocjenu neispunjeno.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!