Analize

Grad Banja Luka: Treća godina mandata gradonačelnika Draška Stanivukovića

Na kraju treće godine mandatnog perioda 2020–2024. gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković provodio je aktivnosti na polovini datih obećanja, dok je po jedno obećanje ispunjeno, prekršeno i zaustavljeno, a na dva obećanja nisu započete aktivnosti na njihovoj realizaciji ni tokom treće godine mandata.

Izvor: https://www.banjaluka.rs.ba/ 
Izvor: https://www.banjaluka.rs.ba/

Od deset obećanja iz predizbornog programa Draška Stanivukovića “Nova Banja Luka”, na kraju treće godine mandata ispunjavanje četiri obećanja je u progresu, jedno je započeto, dva nisu započeta, a po jedno obećanje je ispunjeno, prekršeno i zaustavljeno.

Četiri obećanja koja su dobila ocjenu “u progresu”, odnosno za koja su zabilježene značajnije aktivnosti u cilju njihove realizacije, ista su kao i prošle godine. Radi se o obećanjima koja se odnose na transparentnost Gradske uprave, dostupnost i subvencioniranje boravka u vrtićima, dostupnost besplatnih udžbenika za školarce te na besplatan gradski prevoz za penzionere/ke i učenike/ce.

U kontekstu aktivnosti vezanih za omogućavanje besplatnog prevoza za penzionere/ke i učenike/ce u ovom gradu, Odlukom iz 2023. godine utvrđeno je da pravo na besplatne mjesečne karte za javni prevoz bude obezbijeđeno za srednjoškolce/ke i studente/ice iz višečlanih porodica, djecu bez roditeljskog staranja, te su proširena prava, a besplatan prevoz omogućen je i za lica s invaliditetom i lica s poteškoćama u razvoju. Pored toga, svi/e penzioneri/ke s najnižom penzijom imaju besplatan javni prevoz, dok svi/e ostali/e penzioneri/ke imaju povoljniji javni prevoz, čime je nastavljena praksa započeta tokom 2021. i 2022. godine.

Tokom treće godine nastavljena je praksa započeta tokom prve godine mandata, kojom su omogućeni besplatni udžbenici za školarce s područja Banje Luke. Naime, od 2021. godine Gradska uprava Banje Luke dodjeljuje besplatne udžbenike za učenike od 3. do 9. razreda, dok se kompleti očuvanih korištenih udžbenika prosljeđuju učenicima/ama iz drugih opština i gradova Republike Srpske.

Gradska uprava Banje Luke od 2022. godine izdvaja sredstva za sufinansiranje boravka djece u vrtićima. Pored toga, izgrađeno je i adaptirano nekoliko vrtića na području ovog grada, a predstavljen je i Pravilnik o sufinansiranju troškova usluga boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama na teritoriji grada Banja Luka, zbog čega je i ovo obećanje na kraju treće godine mandata dobilo ocjenu “u progresu”.

Tokom aktuelnog mandatnog perioda na zvaničnoj web stranici Grada Banja Luka objavljena su imena i prezimena zaposlenih u javnoj upravi s podacima iz njihovih diploma, a objavljeni su i svi računi Gradske uprave, bez obzira na vrijednost, koje je moguće pronaći i na pojedinim gradskim reklamnim panelima, te je i obećanje koje se odnosi na transparentnost Gradske uprave i u trećoj godini mandata dobilo ocjenu “u progresu”.

Predizborno obećanje koje se tiče stvaranja ekspertske gradske uprave zadržalo je ocjenu “započeto”, koju je dobilo tokom prve godine mandata. Naime, u Banjoj Luci je 19.11.2021. godine zvanično predstavljen Visoki savjet gradonačelnika, a kompletan tim radi besplatno.

Kada je riječ o obećanjima o izgradnji opšte bolnice u Banjoj Luci i amfiteatra na otvorenom kod nekadašnjeg kina Kozara, ona su i tokom treće godine mandata ocijenjena kao nezapočeta.

Krajem 2022. godine iz Gradske uprave Banje Luke za Istinomjer su rekli da je “projekat bolnice još uvijek u fazi izrade studije opravdanosti, ali da je bolnica uvrštena u Urbanistički plan”. U februaru 2023. godine usvojen je Plan kapitalnih investicija Grada Banja Luka u periodu od 2023. do 2025. godine, u kojem se, između ostalog, navodi da je “planom obuhvaćeno i pokretanje aktivnosti na izgradnji opšte bolnice u Banjaluci”.

Za Istinomjer je iz GU Banja Luka u decembru 2022. godine saopšteno da je amfiteatar planiran i predviđen da se gradi pored stambenog objekta “Cinema Tower”, čiju je gradnju u tom trenutku obustavio Ustavni sud obaranjem regulacionog plana. Podsjećamo, “Cinema tower” je na ovoj lokaciji trebao izgraditi četrnaestospratnicu, a nezadovoljni/e građani/ke su preko Ustavnog suda RS uspjeli/e da ospore regulacioni plan. Na augustovskoj sjednici 2023. godine Skupština Grada Banja Luka usvojila je Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zamjeni nekretnina u svojini “Cinema Tower” Banja Luka za nekretnine u svojini Grada Banje Luke. Ovom će se odlukom ovaj stambeno-poslovni kompleks umjesto na lokaciji nekadašnjeg kina “Kozara”, nalaziti u blizini zgrade Vlade RS.

Predizborno obećanje o uvođenju neradne nedjelje ocijenjeno je kao zaustavljeno tokom treće godine mandata. Naime, u nekoliko navrata ova tačka skinuta je s dnevnog reda sjednica Skupštine Banje Luke, te nije ostvaren nikakav progres u cilju uvođenja neradne nedjelje tokom tri godine mandata.

Zahvaljujući Stanivukovićevim postupcima, obećanje “Banja Luka – Grad bez podjela”, koje je tokom prve dvije godine mandata bilo započeto, u trećoj godini je prekršeno. Tako se u martu ove godine Stanivuković priključio hajci protiv projekcije filma “Pride” u prostoru Društveno-kulturnog centra “Incel” u Banjoj Luci, nazivajući to paradiranjem. Svojim stavovima doprinio je stvaranju atmosfere u kojoj su aktivisti/kinje i novinari/ke napadnuti/e na dan kada je projekcija filma trebala biti održana.

U aprilu je Stanivuković organizovao iftar, a samo tri dana kasnije na protestu protiv odluke Suda BiH prema kojoj je Autoprevoz vlasnik zemljišta na kojem je Stara autobuska stanica, Stanivuković je izrazio bojazan da Autoprevoz može da proda zemljište “tamo nekim Bošnjacima, muslimanima”.

Podsjećamo, obećanje “Jedan političar – jedna plata” ocijenjeno je ispunjenim tokom druge godine mandata, nakon što je iz GU Banje Luke saopšteno da niko od saradnika/ca gradonačelnika ne prima dvije plate iz budžeta, a oni/e koji/e su imali/e angažman na ranijim poslovima odrekli/e su ga se, te imaju primanja samo u Gradskoj upravi.

Na kraju treće godine mandata možemo zaključiti da je gradonačelnik Banje Luke Draško Stanivuković provodio aktivnosti na polovini datih obećanja, što bi, pored jednog već ispunjenog obećanja, moglo rezultirati ispunjenjem 60% predizbornih obećanja koja je Istinomjer preuzeo iz njegovog programa “Nova Banja Luka”.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!