Mirza Čelik

Mirza Čelik rođen je 26.04.1975. godine u Sarajevu , gdje se redovno školovao i završio fakultet da bi 2012. godine stekao je obrazovno zvanje magistar ekonomskih nauka, te na osnovu odličnih rezultata nastavio sa radom kao viši asistent na predmetu poslovno odlučivanje.

Trenutno doktorant na Fakultetu javne uprave Univerziteta u Sarajevu.