Neistina

I prethodna kantonalna Vlada bavila se tramvajskom prugom od Ilidže do Hrasnice

Predsjedavajući Skupštine KS Mirza Čelik, gostujući u emisiju Polis u programu Kantonalne televizije Sarajevo, govorio je na temu funkcionisanja zakonodavne i izvršne vlasti u ovom kantonu, između ostalog, spomenuo je i provođenje infrastrukturnih projekata.

Čelik je među projektima saobraćajne infrastrukture na kojima trenutno radi kantonalna Vlada, spomenuo i izgradnju tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, te ustvrdio da je aktuelna kantonalna Vlada omogućila realizaciju ovog projekta.

Evo dozvolite mi da kažem o saobraćaju. Koja Vlada se uhvatila problema GRASA? Koja Vlada se uhvatila problema oko rješavanja infrastrukturnih projekata? Priča se 50 godina proteže za izgradnju tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, ova Vlada je to omogućila da se krene konačno u realizaciju tog projekta. 50 godina se to priča.

Mirza Čelik, 17. septembar 2020.

Tvrdnja da se o izgradnji tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice priča jako dugo je svakako tačna, a Istinomjer je još prije dvije godine, obećanje načelnika Općine Ilidža Senaida Memića, da će ova trasa biti u funkciji od jeseni 2018. godini ocijenio kao neispunjeno. U tom kontekstu treba podsjetiti i na dio Memićeve izjave iz 2017. godine:

Napravit ćemo je makar radnim akcijama.

Senaid Memić, 27. decembar 2017.

Obećanje o izgradnji ove tramvajske pruge dala je i prethodna kantonalna Vlada predvođena Edinom Fortom, a ono je nakon smjene te Vlade od Istinimojera ocijenjeno kao ispunjeno manjim dijelom, s obzirom na činjenicu da su određene aktivnosti na realizaciji ovog projekta ipak vršene tokom 2019. godine.

Naime, Vlada KS dala je na svojoj 42. redovnoj sjednici, održanoj 17. oktobra 2019. godine, dala saglasnost na kapitalni projekt izgradnje tramvajske pruge Ilidža – Hrasnica.

Za realizaciju ovog projekta, kako je tada navedeno, potrebno je osigurati procijenjeni iznos od 46 miliona KM. Projekt je usklađen sa Strategijom razvoja KS do 2020. godine, a uvršten je i u nacrt Programa javnih investicija KS za period 2020 – 2022. godine. Tadašnji ministar saobraćaja KS Adnan Šteta je izjavio:

Projekt je u visokom stepenu spremnosti. Urađena je kompletna projektna dokumentacija i riješeni gotovo svi predmeti imovinsko-pravnih odnosa. Očekujemo da bi u kratkom roku mogli imati građevinsku dozvolu za izvođenje radova.

Adnan Šteta, 17.10.2019.

Početkom novembra 2019. godine potpisan je Sporazum o regulisanju međusobnih prava i obaveza Vlade KS i Općine Ilidža u vezi sa gradnjom tramvajske pruge Ilidža-Hrasnica, a krajem prošle godine iz Vlade je u izvještaju o realizaciji mjera tokom prve godine, navedeno:

 

Urađena je kompletna projektna dokumentacija. Procjenjena vrijednost radova prema odobrenom projektu iznosi 40.000.000,00 KM. U toku je rješavanje imovinsko pravnih odnosa od strane Općine Ilidža. Potpisan je Sporazum o realizaciji projekta između Općine Ilidža i Ministarstvo saobraćaja. Planirana je realizacija projekta u 2020. godini iz kreditnih sredstava – vanjsko zaduženje (planirano je zaduživanje kod EIB-a za realizaciju ovoga projekta i to 15 mil eur Kanton Sarajevo, 5 mil eura Općina Ilidža). U toku su aktivnosti na pokretanju procedure zaduženja.

Vlada KS, 26.12.2019.

Nakon promjene skupštinske većine u KS i smjene kantonalne Vlade, obećanje o izgradnju tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice našlo se i u programu nove Vlade. S tim u vezi u rebalansu Budžeta za 2020. godinu, usvojenom u maju ove godine, navedeno je da Ministarstvo saobraćaja planira u ovoj godini izdvojiti 100.000,00 KM kroz vlastito učešće u izgradnju tramvajske linije Hrasnica-Ilidža. U Budžetu se također navodi da će dodatnih 3.911.660,00 KM u ovaj projekat biti uloženo kroz EIB kredit.

Sa šeficom ureda EIB-a za BiH i Crnu Goru Sandrine Frisciom, u junu ove godine razgovarali su premijer KS Mario Nenadić te ministri finansija i saobraćaja u Vladi KS Jasmin Halebić i Adi Kalem. Kako je saopćeno nakon ovog sastanka za kreditiranje izgradnje pruge Ilidža-Hrasnica planirano je zaduženje kod ove Banke u visini od 15 miliona eura. Ono još uvijek nije realizovano.

Iz svega navedenog vidljivo je da se i prethodna Vlada KS ipak bavila realizacijom projekta izgradnje tramvajske pruge od Ilidže do Hrasnice, pa će Istinomjer tvrdnju Mirze Čelika da je aktuelna vlada omogućila da se konačno krene u njegovu realizaciju, ocijeniti kao neistinitu.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!