Denis Bećirović

Politička partija: SDP

Trenutna pozicija: Potpredsjednik Socijaldemokratske partije

Rođen je 1975. godine u Tuzli, gdje je i diplomirao 1998. godine na Filozofskom fakultetu, a doktorirao je 2010. godine u Sarajevu. Član je SDP-a od 1991. godine i obavljao je nekoliko funkcija unutar stranke, a od 2009. godine je potpredsjednik ove stranke.

Obavljao je funkciju poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, u mandatnom periodu od 2006. do 2010. godine, a od 2010. do 2014. godine je bio predsjedavajući/zamjenik Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, da bi u mandatnom periodu od 2014. do 2018. godine ponovo obavljao funkciju poslanika u Predstavničkom domu PS BiH.

Izvor: SDP

Pravo osuđenika da budu birani ponovo u Parlamentu BiH

Zastupnik u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Denis Bećirović (SDP BiH) ponovo je uputio u...

Kalendar zasjedanja državnih parlamentaraca i dalje je prazan

Mnogi važni zakoni mjesecima čekaju na usvajanje u Parlamentarnoj Skupštini Bosne i Hercegovine (PSBiH). Prema podacima dostupnim na web stranici državnog parlamenta ukupno 23 prijedloga zakona su u...

Strategija vanjske politike BiH 2018.-2023. godine ne odstupa od cilja BiH-članstva u NATO

Komentarišući sadržaj pomenute Strategije, a u kontekstu integracije naše zemlje u Sjevernoatlantski savez (NATO), kandidat SDP-a BiH za člana Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda, Denis...