Neistina

Bećirović neistinito o ulozi SDA u donošenju Zakona o prebivalištu

Tokom gostovanja na FACE TV-u 21. maja 2022. godine, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH (PSBiH) i kandidat za člana Predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Denis Bećirović govorio je, između ostalog, o Zakonu o prebivalištu i boravištu državljana BiH, optuživši Stranku demokratske akcije (SDA) za učestvovanje u donošenju izmjena i dopuna ovog zakona između 2013. i 2015. godine.

FOTO: SDP BiH

Kako je Bećirović, koji je član SDP-a BiH, tom prilikom ustvrdio, Zakon o prebivalištu i boravištu državljana BiH “pripremljen je od SDA i završen od strane SDA”:

Pitate me za prebivalište, to je jedna velika ubleha. Ljudima treba reći samo činjenice i istinu. Taj zakon je imao četiri instance da bi bio usvojen. Koja je bila prva? Pripremilo ga je resorno ministarstvo. Da li ovi botovi i ti koji se bave time znaju ko je bio u tom ministarstvu koje je to pripremilo? Hajde sada da govorimo o činjenicama. Idemo, sad ćemo da to razložimo i objasnimo. Dakle, pripremilo je ministarstvo u kojem su na čelu bili SNSD i SDA. To je prvi korak. Znači, SDA je pripremila taj zakon. Drugi korak je bio u Vijeću ministara BiH. Tamo je usvojeno. Treći korak je bio u Predstavničkom domu gdje sam ja bio predsjedavajući ili zamjenik 2013. i taj zakon je usvojen tek 2015. u četvrtom koraku u Domu naroda kad je SDA bila vlast. Dakle, taj zakon je pripremljen od SDA i završen od strane SDA.

Denis Bećirović, 21.5.2022.

Nakon Općih izbora održanih u oktobru 2006. godine, početkom 2007. godine Predstavnički dom PSBiH potvrdio je saziv Vijeća ministara sa Nikolom Špirićem (SNSD) na čelu. Za ministra civilnih poslova BiH imenovan je Sredoje Nović iz SNSD-a, dok je funkciju zamjenika ministra od februara te godine vršio Senad Šepić iz SDA.

Upravo je Ministarstvo civilnih poslova bilo predlagač Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, kojeg je Vijeće ministara uputilo u parlamentarnu proceduru 11.10.2010. godine. On se na sjednici Predstavničkog doma PSBiH našao 2.2.2012. godine, ali nije dobio potrebnu podršku poslanik/ca. Njih 21, uključujući Denisa Bećirovića i poslanike SDA, glasali su protiv ovog prijedloga.

Prvi saziv Vijeća ministara BiH nakon Općih izbora 2010. godine formiran je 10.2.2012. godine, a predvodio ga je Vjekoslav Bevanda (HDZ BiH). Sredoje Nović iz SNSD-a ponovo je imenovan za ministra civilnih poslova, dok je Denisa Sarajlić-Maglić iz SDP-a BiH naslijedila Senada Šepića na poziciji zamjenice ministra. Nakon što je tri godine ranije oboren u PSBiH, Vijeće ministara je 17. jula 2013. godine ponovo utvrdilo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, ovaj put u nešto izmijenjenom obliku.

U međuvremenu, 22. oktobra 2012. godine, članovi SDA u Vijeću ministara BiH (ministar sigurnosti Sadik Ahmetović, ministar odbrane Muhamed Ibrahimović i zamjenik ministra finansija Fuad Kasumović) smijenjeni su s funkcija, tako da SDA prilikom utvrđivanja ove verzije izmjena i dopuna Zakona o prebivalištu uopšte nije učestvovala u izvršnoj vlasti BiH.

Iz koalicije organizacija civilnog društva “Prvi mart” saopćili su 17.7.2013. godine da će se usvajanjem izmjena zakona o prebivalištu “prekinuti veza između prognanih i njihovih prijeratnih domova, te samim tim i utjecati na ostvarivanje prava glasa na narednim općim izborima za izbjegla i raseljena lica”:

Samim izmjenama nije adekvatno regulirano pitanje statusa raseljenih lica koja se žele prijaviti na prijeratnu adresu prebivališta, a kuće im nisu obnovljene, čime ugrožavaju njihov pravo na povratak, odnosno učešće u zajednici, a zbog sporog procesa obnove prijeratnih domova.

Koalicija “Prvi mart”, 17.7.2013.

Ipak, sutradan je Predstavnički dom PSBiH po hitnom postupku usvojio Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Za razliku od 2012. godine, Denis Bećirović je ovog puta glasao za usvajanje ovog prijedloga zakona, dok su zastupnici iz SDA ponovo glasali protiv.

Dan prije nego što će se i Dom naroda izjasniti o navedenom prijedlogu zakona, SDP-ova zamjenica ministra civilnih poslova Denisa Sarajlić-Maglić izjavila je da su nevladine organizacije koje se protive ovom zakonu pogrešno protumačile njegov sadržaj:

Mislim da je potrebno upoznati javnost sa stvarnim činjenicama i samim sadržajem Zakona. U Zakonu odranije postoji posebno poglavlje koje govori o pravima povratnika i olakšanoj proceduri prijave prebivališta i boravišta, a to su članovi od 17. do 28. Izmjene Zakona uopšte ne mijenjaju prava koja su imala ove osobe do sada. To znači da prava povratnika i ostaju zaštićena na isti način kao i do sada i nisu povrijeđena ovim izmjenama zakona na bilo koji način. Ovdje se radi o proizvoljnom tumačenju izmjena Zakona čime se pokušava prikazati da se dokazi koje svi ostali građani trebaju dostaviti prilikom prijave prebivališta ili boravišta odnose i na povratnike. To nije tačno. Kod izrade izmjena Zakona posebno se vodilo računa o tome da prava ove kategorije ostanu zaštićena. Dakle, da ponovim, prava povratnika i raseljenih ni na koji način nisu ugrožena!

Denisa Sarajlić Maglić, 22.7.2013.

Sljedećeg dana, na 31. sjednici Doma naroda PSBiH, delegati/kinje Kluba bošnjačkog naroda i članovi/ce SDA Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović izjavili su da, u ime bošnjačkog naroda, predloženu Odluku o razmatranju Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH po hitnom postupku proglašavaju štetnom po vitalni interes bošnjačkog naroda. Budući da nije postignuta saglasnost o tome da je predložena odluka štetna po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, formirana je Zajednička komisija za utvrđivanje vitalnog nacionalnog interesa. Nakon što Zajednička komisija nije uspjela pronaći rješenje, predmet je upućen Ustavnom sudu BiH, koji je utvrdio da izjave Kluba delegata bošnjačkog naroda o destruktivnosti po vitalne nacionalne interese “ne ispunjavaju uvjet proceduralne ispravnosti”.

Prijedlog zakona se nakon toga našao na dnevnom redu 33. sjednice Doma naroda PSBiH 5.11.2013. godine, ali, iako su delegati/kinje sa 11 glasova “za” usvojili Zahtjev Vijeća ministara da se prijedlog razmatra po hitnom postupku, Halid Genjac, Sulejman Tihić i Nermina Kapetanović izjavili su da je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH štetan po vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda. U skladu sa pravnom procedurom, po ovom pitanju ponovo se oglasio Ustavni sud BiH te donio odluku da “Prijedlog zakona ne sadrži niti jednu odredbu koja stavlja u povoljniji ili nepovoljniji položaj bilo koji od konstitutivnih naroda, u konkretnom slučaju bošnjački narod, niti utiče na ustavno pravo na povratak izbjeglica i raseljenih lica, zbog čega nije povrijeđen vitalni interes bošnjačkog naroda”.

Tadašnji saziv Doma naroda PSBiH u ostatku mandata nije više razmatrao Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH. Ova tačka dnevnog reda razmatrana je u sljedećem sazivu, na 7. sjednici Doma naroda PSBiH, održanoj 15. jula 2015. godine. Suprotno izjavi Denisa Bećirovića, koji je ustvrdio da je navedeni prijedlog zakona “završen od strane SDA”, sva tri delegata SDA u Domu naroda PSBiH glasali su protiv njegovog usvajanja, a pridružio im se i Sifet Podžić iz Demokratske fronte. Ipak, sa deset glasova “za”, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH usvojen je po hitnom postupku.

Uzevši u obzir činjenice da u pripremi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prebivalištu i boravištu državljana BiH, u tekstu u kojem je usvojen, nije učestvovala SDA, budući da njeni članovi/ice tada nisu obnašali/e funkcije u Vijeću ministara BiH, kao i da su prilikom usvajanja ovog zakona u Domu naroda PSBiH delegati SDA glasali protiv, tvrdnje Denisa Bećirovića da je navedeni zakon “pripremilo ministarstvo u kojem su na čelu bili SNSD i SDA”, te da je ovaj zakon “završen od strane SDA”, Istinomjer ocjenjuje neistinitim.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!