Neistina

Srbija nije u jednoj godini uvećala budžet odbrane za 950 miliona dolara

Socijaldemokratska partija BiH (SDP BiH) održala je predizborni skup u Visokom 15.9.2022. godine. Na ovom skupu obratio se i kandidat za člana Predsjedništva BiH Denis Bećirović koji je iznio neistinu u vezi s povećanjem budžeta odbrane Republike Srbije.

Foto: Facebook / Dr. Denis Bećirović
Foto: Facebook / Dr. Denis Bećirović

Govoreći o radu Predsjedništva Bosne i Hercegovine, Bećirović je izjavio da je “jedno od ozbiljnih pitanja koje stoje pred Predsjedništvom BiH pitanje odbrane i sigurnosti” te ustvrdio da je Srbija uvećala svoj budžet za odbranu:

S druge strane, Srbija je samo za jednu godinu uvećala budžet odbrane za 950 miliona američkih dolara.

Denis Bećirović, 15.9.2022.

Prema konvertoru valuta Oanda, jedan američki dolar je 1.12.2012. godine iznosio 86,7 dinara (1 USD = 86.7087 RSD), dok je 23.11.2021. godine iznosio 104,2 dinara (1 USD = 104.219 RSD). U trenutku pisanja ovog teksta, jedan američki dolar iznosi 118,2 dinara (1 USD = 118.291 RSD).

Ministarstvo odbrane Republike Srbije je u novembru 2015. godine objavilo Pregled raspoređenih i utrošenih sredstava za finansiranje ovog ministarstva u 2013, 2014. i 2015. godini.

Prema ovom dokumentu, budžet je 2013. godine iznosio utvrđenih 58,9 milijardi dinara. Nakon usvojenog budžeta Srbije za 2013. godinu, budžet Ministarstva odbrane te zemlje bio je 674 miliona američkih dolara (673,956,367 USD).

Naredne, 2014. godine, utvrđena sredstva iznosila su 60 milijardi dinara. Te je godine budžet odbrane iznosio nešto više od 720 miliona američkih dolara (720,161,738 USD).

Za 2015. godinu planirano je bilo 57,9 milijardi dinara. Po usvajanju budžeta Srbije za tu godinu, nešto više od 577 miliona američkih dolara (577,472,091 USD) nalazilo se u budžetu odbrane zemlje.

Što se tiče 2016. godine, utvrđena sredstva iznosila su 58,2 milijardi dinara. Budžet odbrane za 2016. godinu, nakon usvajanja državnog budžeta u decembru prethodne godine, iznosio je 520 miliona američkih dolara (520,245,266 USD).

Vidimo da je u razdoblju 2013. – 2016. godine budžet Ministarstva odbrane bio otprilike isti te da nije bilo većih povećanja.

Do povećanja budžeta dolazi 2017. godine, kada planirana sredstva iznose 68,7 milijardi dinara. Budžet Srbije za 2017. godinu usvojen je 10.12.2016. godine i ovo povećanje od 10 milijardi dinara iznosilo je oko 85 miliona dolara (85,488,600 USD). Ukupan iznos budžeta Ministarstva odbrane za 2017. godinu, od 68,7 milijardi dinara, iznosio je oko 588 miliona američkih dolara (587,929,176 USD).

I u 2018. godini je ovaj budžet također veći za dvije milijarde dinara i iznosio je 70 milijardi dinara. Budžet Srbije za 2018. godinu usvojen je 14.12.2017. godine te je porast od dvije milijarde dinara na taj dan iznosio oko 19,6 miliona američkih dolara (19,630,380 USD), a ukupan iznos budžeta odbrane za 2018. godinu oko 692,65 miliona američkih dolara (692,650,567 USD).

U odnosu na 2018. godinu, planirana sredstva 2019. godine veća su za 30 milijardi dinara i iznose 100 milijardi dinara. Budžet Srbije za 2019. godinu usvojen je 7.12.2018. godine te je na taj dan uvećanje od 30 milijardi dinara iznosilo oko 287,5 miliona dolara (287,478,900 USD) a ukupan iznos budžeta odbrane za 2019. godinu oko 963,5 miliona američkih dolara (963,428,545 USD).

U 2020. godini budžet Ministarstva odbrane Srbije je u odnosu na 2018. godinu povećan je za otprilike 40 milijardi dinara. Budžet Srbije za 2020. godinu usvojen je 28.11.2019. godine te je porast od 40 milijardi na taj dan iznosio 392,6 miliona američkih dolara (392,607,600 USD). Ukupna planirana sredstva za ovu godinu iznosila su 109.839.437.000 dinara, što je nešto više od jedne milijarde američkih dolara (1,078,094,944 USD).

Prvim rebalansom budžeta Vlade Republike Srbije iz aprila 2021. godine budžet Ministarstva odbrane povećan je za 46 milijardi dinara. Ovo povećanje iznosilo je oko 450 miliona američkih dolara (451,498,740 USD). Drugim rebalansom budžeta Srbije krajem oktobra 2021. godine došlo je do još jednog povećanja ovog budžeta, za osam milijardi dinara, što je iznosilo oko 78,5 miliona američkih dolara (78,521,520 USD). Nakon ova dva rebalansa, budžet Ministarstva odbrane Srbije za 2021. godinu iznosio je 156,6 milijardi dinara, što je oko 1,6 milijardi američkih dolara (1,608,607,338 USD).

Posljednji podaci iz juna 2022. godine pokazuju da planirana sredstva Ministarstva odbrane Srbije iznose 135,7 milijardi dinara. Budžet odbrane Srbije za 2022. godinu iznosi 1,4 milijardi dolara (1,394,161,895 USD). Ovi podaci nam također govore da je u odnosu na prethodnu godinu došlo do smanjenja budžeta.

Kao što možemo vidjeti, budžet odbrane Srbije jeste uvećavan. Rekordan iznos ovog budžeta bio je u 2021. godini, kada je u odnosu na 2020. godinu uvećan za 47 milijardi dinara, odnosno 530 miliona američkih dolara.

Shodno službenim podacima Ministarstva odbrane Srbije, koji nam pokazuju da Srbija nije “samo za jednu godinu uvećala budžet odbrane za 950 miliona američkih dolara”, Istinomjer ovu tvrdnju Denisa Bećirovića ocjenjuje neistinitom.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!