Analize

Općina Centar: U toku realizacija većeg broja obećanja

Načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić u svom predizbornom programu 2016. godine dao je najviše obećanja (205), od kojih je u potpunosti, u prve tri godine mandata, ispunio njih 28. Veliki broj obećanja (73) dobilo je ocjenu u progresu te ona imaju veliku šansu da će biti ispunjena do kraja mandata.

Osim toga, tokom protekle tri godine započet je i rad na ispunjavanju još 55 obećanja načelnika Općine Centar. U slučaju 45 datih obećanja nije bilo aktivnosti na njihovom ispunjavanju, dok su tri obećanja ocijenjena kao neutemeljena.

Od ispunjenih obećanja u protekloj godini mogu se izdvojiti ugradnja novog kosog lifta u naselju Ciglane, ali i rekonstrukcija mosta i ceste u Nahorevskoj ulici.

Naime, kosi lift bio je u izuzetno lošem stanju i nije bio u funkciji od 31.12.2017. godine, a nakon što su riješeni imovinsko pravni problemi, Općina Centar je u aprila 2018. godine raspisala međunarodni tender za izbor izvođača radova, na kojem je u august iste godine izabran konzorcij kojeg su činile firme “Euro Prost” d.o.o. Gračanica i “Džekos” d.o.o. Sarajevo. Ajnadžić je tada najavio da će radovi na izgradnji lifta biti okončani do kraja 2018. godine, međutim lift je pušten u funkciju krajem februara 2019. godine, a cijena karte iznosi 0,50 KM.

Most u Nahorevskoj ulici završen je krajem jula 2019. godine, saopšteno je iz Općine Centar Sarajevo. Projekat je finansirala Općina Centar u iznosu od oko 250.000 KM, a za radove je angažovana građevinska firma „Bosman“, dok je za nadzor bila zadužena firma „Energoinvest“ d.d Sarajevo. Prema idejnom i glavnom projektu koje je uradila firma „Design&QC“ izgrađena je armirano-betonska konstrukcija mosta, armirano-betonski potporni zid visine 1,75 i dužine 15 metara, te je sanirana jedna strana zida uz Koševski potok. Nova saobraćajnica je široka od 5,5 do 6 metara, sa novom pješačkom stazom dužine 33 metra i širine od 1,5 metar. Duž mosta je postavljena nova čelična zaštitna ograda koja će povećati sigurnost učesnika u saobraćaju.

Među ispunjenim obećanjima načelnika Općine Centar Nedžada Ajnadžića su i neka koja su ispunjena u prethodnim godinama poput: Uređenja poprečnog puta Porodilište – Jezero; projekat vodosnabdijevanja Nahoreva i Nahorevskih brda; razdvajanja mjesnih zajednica “Breka-Koševo II”, “Pionirska dolina-Nahorevo” i “Marijin dvor-Crni vrh”; uspostava šalter sale za osobe sa invaliditetom u zgradi Općine Centar; izgradnje brojnih igrališta za djecu “Ciciban”; sanacije klizišta u Nahorevu; obilježavanja Dana penzionera i druga.

Među obećanjima koja su dobila ocjenu u progresu su izgradnja velike biciklističke staze čija treća faza realizacije je započela krajem oktobra 2019. godine, a predviđa radove oko stadiona Koševo, do ulaza u park Betanija. Također neka od obećanja čija realizacija je u progresu su i izgradnja sportskih ploha, uređenje parka kod Druge gimnazije, ali i brojna obećanja koja su se odnosila na budžetska izdvajanja.

Foto: Opština Centar

Jedno od takvih obećanja je podrške širenju porodice, a Općina Centar u tu svrhu svake godine izdvaja sredstva za jednokratnu pomoć porodiljama. Ipak, početkom 2019. godine usvojen je novi Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama, a iznos sredstava koja se dodjeljuje je smanjen. Nedžad Ajnadžić donio je i Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova za pružanje usluga vantjelesne oplodnje. Na osnovu Pravilnika Općina sufinansira dva postupka vantjelesne oplodnje ženama do 40 godina i ženama preko 40 godina starosti dva pokušaja iznosom do 50 posto od ukupne cijene troškova vantjelesne oplodnje.

Među projektima koju su dobili ocjenu započeto u trećoj godini Ajnadžićevog mandata našla se i izgradnja Kružnog toka u naselju Šip koji bi trebao biti izgrađen u sklopu projekta izgradnje Prve transferzale koju realizuje Vlada KS, a čija gradnja je započela u 2019. godini.

Osim toga općina Centar iz svog Budžeta izdvaja sredstva u svrhu subvencija za nabavku lijekova za penzionere, za boračku populaciju, sredstva za kulturu, ali i realizuje druga obećana budžetska izdvajanja.

Obećanje o modernizaciji stadiona “Asim Ferhatović Hase”, iako Općina Centar svake godine u svom budžetu izdvaja određena sredstva za tu namjenu, ocijenjeno je kao zaustavljeno s obzirom da druga faza njegove modernizacije, koja je trebala rezultirati ispunjavanjm kriterija koje propisuju FIFA i UEFA za održavanje međunarodnih utakmica, nije realizovana.

Foto: FK Sarajevo

Među obećanim projektima na kojima nije bilo nikakvih aktivnosti našli su se: Izgradnja sportsko – rekreacionog centra Vranjače; Uređenje Radićeve ulice; Uređenje tržnog centra Skenderija; Izgradnja garažno – poslovnog centra Zetra; Izgradnja otvorenog bazena Zetra; Popravka Ledene dvorane Skenderija, ali i druga obećanja.

Može se reći da je načelnik Općine Centar, Nedžad Ajnadžić nastavio sa ispunjavanjem datih obećanja i u trećoj godini mandata, a kroz budžet je nastavio izdvajati sredstva za realizaciju tekućih socijalnih davanja, ali i drugih izdataka poput onih za sportske i kulturne aktivnosti, te je veliki broj obećanja u vezi sa tim dobio ocjenu u progresu.

Ukoliko se njegov rad u četvrtoj godini mandata nastavi sličnom dinamikom to bi moglo rezultirati i većim brojem ispunjenih obećanja. Sa druge strane, neki od krupnih infrastrukturnih projekata koji su se našli u njegovom programu, a koja smo spominjali u analizi, teško bi mogli biti u potpunosti realizirani u narednoj godini.

(Istinomjer.ba)

Pitajte Istinomjer!